William Scott Ritter Jr. (nar. 1961) je bývalý zpravodajský důstojník námořní pěchoty Spojených států. V letech 1991-1998 sloužil v OSN při provádění smluv o kontrole zbrojení, s generálem Normanem Schwarzkopfem v Perském zálivu během operace Pouštní bouře a v Iráku, kde dohlížel na odzbrojení zbraní hromadného ničení, jako zbrojní inspektor OSN. Později se stal kritikem zahraniční politiky Spojených států na Blízkém východě a je hlavním redaktorem časopisu Veterans Today. V roce 2001 byl obviněn v rámci nastrčené operace FBI za sex se 16-letou dívkou.


Senátor Charles Schumer, Senátorka Christine Gillibrand, 27. července 2022

Vážení senátoři Schumere a Gillibrandová a kongresmane Tonko,

Jmenuji se Scott Ritter. Jsem občanem státu New York a v současné době bydlím ve městě Bethlehem v okrese Albany. Na současné adrese bydlím s rodinou od července 2000.

Obracím se na vás ve vaší společné roli mých volených zástupců v Kongresu Spojených států amerických, konkrétně v souvislosti s H.R. 7691, zákonem o dodatečných doplňkových prostředcích na rok 2022, který se stal veřejným zákonem 117-128 dne 21. května 2022, pro který každý z vás hlasoval.

Upozorňuji vás na první dodatek Ústavy Spojených států, konkrétně na následující znění: "Kongres nevydá žádný zákon... omezující svobodu projevu nebo tisku."

Zdá se, že přijetím zákona č. 117-128 jste se zřekli svých ústavních povinností, neboť jste ve skutečnosti přijali zákon, který omezuje svobodu projevu a svobodu tisku. Umožnili jste ukrajinské vládě, aby za peníze daňových poplatníků USA, které byly přiděleny na základě zákona č. 117-128, zveřejnila "černou listinu". V ní jsou občané USA označeni za "ruské propagandisty", protože uplatňují svá ústavní práva týkající se svobody projevu a svobody tisku.

Dotyčnou "černou listinu" zveřejnilo 14. července 2022 ukrajinské Centrum pro boj proti dezinformacím a tvoří ji seznam politiků, akademiků a aktivistů, kteří podle Centra podporují "ruskou propagandu". Mnozí na tomto seznamu jsou občané Spojených států, z nichž někteří, stejně jako já, složili přísahu, že budou dodržovat a bránit ústavu Spojených států.

Konkrétní kritéria, podle kterých Ukrajinské centrum pro boj proti dezinformacím vybírá osoby pro zařazení na tuto "černou listinu", nejsou známa. V mém případě se ukrajinská vláda zřejmě ohradila proti mému vyjádření o Ukrajině jako o operační základně NATO, proti mé analýze masakru ve městě Buča na začátku března, která přisuzuje odpovědnost ukrajinským bezpečnostním službám, a proti mému popisu současného ukrajinsko-ruského konfliktu jako "zástupného konfliktu" vedeného jménem Spojených států.

Není podstatné, zda někdo souhlasí s postoji k těmto a dalším otázkám týkajícím se Ukrajiny. Tím, že vyjadřuji své názory, uplatňuji svá práva vyplývající z ústavy Spojených států. Ukrajinská vláda může vyjadřovat své názory týkající se mých stanovisek, jak uzná za vhodné. Ale vláda Spojených států by prostřednictvím finančních prostředků přidělených Kongresem Spojených států neměla v tomto ohledu usnadňovat jednání ukrajinské vlády.

Upozorňuji na § 507 písm. a) veřejného zákona č. 117-128, který nařizuje, že "prostředky poskytnuté podle této hlavy v rámci Fondu pro podporu hospodářství mohou být poskytnuty na přímou finanční podporu vlády Ukrajiny". Veřejný zákon 117-128 uvolňuje 8 766 000 000 USD na pomoc Ukrajině v rámci položky "Fond hospodářské podpory".

Dne 12. července 2022 vydala Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) tiskovou zprávu, v níž oznámila, že na základě veřejného zákona č. 117-128 bylo Ukrajině poskytnuto 1,7 mld. dolarů přímé rozpočtové pomoci, což ukrajinské vládě mimo jiné umožnilo vyplácet platy ukrajinských státních zaměstnanců. To by logicky zahrnovalo i platy zaměstnanců Ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím.

Jako volič, jehož jméno se objevilo na takzvané "černé listině" zveřejněné Ukrajinským centrem pro boj proti dezinformacím, jsem byl a stále jsem ostrakizován negativním označením za "ruského propagandistu" za pouhé uplatňování práva na svobodu projevu zaručeného ústavou Spojených států. Ukrajina má navíc za sebou historii, kdy se podobné "černé listiny" měnily v "seznamy zabitých", na nichž jsou ti, kdo se vyslovují proti politice ukrajinské vlády, vražděni nebo je jim vyhrožováno násilím. Jistě se mnou souhlasíte, že Kongres nemůže být v pozici, kdy svými kroky poskytuje cizím vládám prostředky k zastrašování občanů Spojených států, aby nevykonávali svá ústavně chráněná práva týkající se svobody projevu.

Proto vás zdvořile žádám, aby každý z vás prošetřil, jakou roli sehrály prostředky, které jste schválili na základě veřejného zákona 117-128, při financování akcí Ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím. Konkrétně jde o to, zda byly nějaké prostředky přidělené na základě veřejného zákona 117-128 použity na výplatu platů ukrajinských státních zaměstnanců zaměstnaných Ukrajinským centrem pro boj proti dezinformacím, kteří se podíleli na přípravě a šíření této takzvané "černé listiny".

Podle čl. 507 písm. d) zákona č. 117-128 Kongres nařizuje, aby "ministr zahraničí nebo správce Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj, podle potřeby, předložil příslušným výborům Kongresu zprávu o využití jakýchkoli finančních prostředků poskytnutých na přímou finanční podporu ukrajinské vládě podle pododdílu a) a o dosažených výsledcích, a to nejpozději do 90 dnů ode dne přijetí tohoto zákona a poté každých 90 dnů až do 30. září 2025", a aby tato zpráva "zahrnovala rovněž metriky stanovené k měření těchto výsledků".

Žádám, aby se každý z vás osobně zapojil do přípravy vhodných otázek, které budou položeny buď ministru zahraničí, nebo správci USAID, až příště předstoupí před Kongres, aby podali své mandátní zprávy týkající se využití prostředků poskytnutých na přímou finanční podporu ukrajinské vlády. Konkrétní metrikou, která nás zde zajímá, je, zda byly některé z těchto prostředků použity na výplatu platů státních zaměstnanců zaměstnaných ukrajinským Centrem pro boj proti dezinformacím, které se podílelo na přípravě a šíření výše zmíněné "černé listiny".

Pokud byly finanční prostředky skutečně použity tímto způsobem, zdvořile Vás žádám, abyste z pozice mnou zvolených zástupců v Kongresu Spojených států přijali příslušná opatření nezbytná k zajištění toho, aby finanční prostředky přidělené Kongresem Spojených států nebyly použity k potlačení práva na svobodu projevu, které občanům Spojených států, včetně mě, poskytuje první dodatek Ústavy Spojených států. Dále bych trval na tom, abyste přijali příslušná opatření, která zaručí, že ukrajinská vláda okamžitě ukončí veškerou činnost, jejímž cílem je vyhrožovat a zastrašovat občany Spojených států. Vaší povinností je chránit zájmy Spojených států a jejich občanů, a ne napomáhat akcím cizí mocnosti, jejichž záměrem je dosáhnout pravého opaku.

Kongresu nelze dovolit, aby obcházel ústavou stanovená omezení pro své jednání tím, že umožní cizí vládě činit to, co by zde ve Spojených státech nebylo dovoleno. Tím, že platíte platy úředníkům zaměstnaným v Ukrajinském centru pro boj proti dezinformacím, kteří připravili a rozšířili takzvanou "černou listinu", vy a vaši kolegové senátoři a zástupci zřejmě děláte právě to - umožňujete ukrajinské vládě potlačovat právo na svobodu projevu, které občanům Spojených států zaručuje ústava.

Těším se, že mi každý z vás odpoví na otázku, jak v této věci hodláte postupovat.

S pozdravem,
Scott Ritter


Přeloženo z webu Consortium News, originál ZDE.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!