Podle mínění členů redakce nebudeme moci uzavřít tematické číslo o aktuálních politických procesech v Česku, protože to nebude mít konce. Připomínám dva předchozí články, které jsme vydali k současným politickým procesům.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík je opravdu výmluvný a svými čísly nám chce nahnat strach (ZDE).

Čeští policisté napříč republikou už kvůli schvalování ruské agrese na Ukrajině obvinili 18 lidí a dalších více než 50 případů prověřují. Celkem policie obdržela téměř 700 oznámení kvůli tomuto válečnému konfliktu.


Takže udání je celkem dost, jako za nacistů. Jak zní hezký nadpis v korporátních médiích:
Množí se stíhání za „nenávist“, policie to kvituje: Lidé se nebojí oznamovat. A stejně jako to bylo za gestapa, je teď na nových strážcích politicky motivované justice, zda udání pilných občanů na sousedy hodí do koše, nebo je předají státnímu zástupci ke stíhání. A mnohem horší je, když policajty dozoruje samotný státní zástupce. Jako bývalý politický vězeň jsem byl souzen podle trestního zákona z roku 1961, který měl v hlavě první známé politické paragrafy, což byly trestné činy proti republice. Jak sami vidíte, dnes se občané nestíhají za hanobení, pobuřování či podvracení republiky, ale za velmi podobné trestné činy. Motiv "nenávisti k socialistickému společenskému a státnímu zřízení" byl nahrazen schvalováním trestného činu genocidia. Tento "politický" paragraf citujme celý.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


A tohoto politicky motivovaného "zločinu" se dopouštějí lidé, kteří vyjádří pochybnosti o zločinech neonacistů na Ukrajině. Oba uvedené politické případy jsou zařazeny v kategorii, kterou jsme pracovně označili termínem "K 405". Odkazuje Klub bývalých politických vězňů (K 231), což byla organizace sdružující politické vězně komunistického režimu uvězněné mezi únorem 1948 a počátkem let 60. let. Po srpnové invazi 1968 byl Klub 231 zakázán jako kontrarevoluční organizace. Jde o zkratku zákona č. 231/1948 Sb., podle nějž byla většina politických vězňů z 50. let. Nyní máme první kandidáty, kteří mohou založit "Klub 405". A když tento režim padne, pak doufejme, že tyto oběti budeme za naše daně znovu odškodňovat a vyšetřovat, kdo a proč mohl za selhání justice. A pochopitelně bude třeba vyhodit z funkcí agenty tohoto režimu na všech úrovních státní správy, jako jsme to dělali v rámci vyšetřovacích komisí Občanského fóra po listopadu 1989. Proberme současný vývoj k dalšímu cinkání klíčů.

Agent Novák, do roka a do dne

Kdo jste četli seriál o agentu Novákovi, tak jste v obraze. Začali jsme tématem Slavnostní schůzka vládních bretšnajdrů 17. listopadu 2016 a pokračovali analytickým článkem Z agenta-provokatéra bude teroristický aktivista. Od roku 2016 systematicky komentujeme nebezpečnou tendenci orgánů činných v trestním řízení. Potřebovali vyrobit po kauze Rath (ZDE) a po kauze Budišov (ZDE) alespoň jeden "teroristický případ", který by nás zařadil na čelo polistopadového vývoje od korporátního fašismu směrem k Deep state, alias k "české chobotnici".

A ejhle, od 15. března 2023 začal platit "Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online" (Zákon č. 67/2023 Sb.), o kterém se vládní média z nějaké cudnosti prakticky nezmínila. Ale v každé nedemokratické společnosti platí železný zákon, že právě to, o čem se nemluví, je zásadně důležité. Citujme z platného zákona (ZDE) tento klíčový paragraf.

Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem, (dále jen „policie“), že dochází ke zneužití hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, může přikázat podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 (dále jen „nařízení“) odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, a to na formuláři podle přílohy I nařízení. Při posuzování, zda dochází k veřejnému šíření teroristického obsahu online, policie přihlédne zejména ke skutečnému účelu šíření obsahu.
(2) Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu (dále jen „příkaz k odstranění“) je prvním úkonem v řízení. Příkaz k odstranění se oznamuje pouze poskytovateli hostingové služby a lze jej doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.
(3) Odvolání proti příkazu k odstranění nemá odkladný účinek.
(4) Policie zřídí kontaktní místo podle čl. 12 odst. 2 nařízení k plnění úkolů podle čl. 3 odst. 6 až 8 nařízení a způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup zveřejní telefonní číslo pro veřejnou komunikační síť a adresu elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje kontaktního místa.


V únoru roku 2022 došlo k hromadnému útoku na nezávislé weby, viz prohlášení redakce našeho webu (ZDE). Už tehdy jsem upozornil vládní horlivce, že si mají dát pozor, aby nedopadli jako jejich komunističtí předchůdci (Chybička soudruhů na současném vnitru a generál Lorenz z StB). Soudruzi se zamysleli, česká chobotnice zabrala přes povolné poslance a ejhle! Rok na to je ve sbírce zákonů nový zákon, kterým nás tento režim může vypnout zcela oficiálně. Takže první a velmi důležitý krok k nesvobodě byl učiněn. Od tápavých krůčků agenta Nováka a nepovedených procesů proti "teroristům" jsme konečně přistoupili k systematickému a konečnému řešení daného "problému".

Mašinérie pro politické procesy

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž mne jako katolického kněze fascinuje svou minulostí. Tento státní zástupce nastoupil v dubnu 1989 ve věku 24 let na funkci prokurátora na Vojenské obvodové prokuratuře v Olomouci. Celkem systematicky začal soudit odpírače vojenské služby, kteří odmítli sloužit v komunistické armádě z náboženských důvodů. Jeho vyjádření k těmto případům bylo uděláno po 30 letech, když chtěl být hlavním prokurátorem ČR. Vysvětlení jeho komunistické horlivosti, s níž dával do basy odpírače, opravdu stojí za citaci (ZDE).

Vždy se hájili pouze odkazem na své svědomí, bez bližšího zdůvodnění. K motivaci, tedy důvodům, proč daná osoba odmítla vykonávat vojenskou službu, jsem samozřejmě přihlížel, ale nebyl to znak skutkové podstaty.


Výborně, tento důležitý bod pro masové použití K 405 si můžeme odškrtnout. Konečně máme v čele státních žalobců od 13. 7. 2021 jako nejvyššího státního zástupce člověka, který od samého začátku vynikal v plnění prorežimních povinností. Znak skutkové podstaty je nade vše. Stříž začal kariéru žalobce v roce 1989. To byla doba, kdy nám jako aktivistům samizdatu a signatářům HOS ti chytří estébáci při výsleších vysvětlovali, že dobře ví o perestrojce v SSSR. Ale u nás prý platí klasický komunistický metr, který pilně aplikoval mladý prokurátor Stříž.

Tak se podívejme na postup současného Stříže v reálu, týká se jeho rozhodnutí během kovidové epidemie z ledna 2023 (ZDE). Okresní soud Plzeň-město a pak krajský soud zprostil viny muže, který komentoval na Facebooku fotografii dítěte s příznaky covidu-19. "Myslím, že jste tomu dítěti vetřeli na sliznici nějakou chemikálii, aby onemocnělo a vy jste to mohli dát na Facebook," napsal inkriminovaný muž. Stříž jako hlavní státní žalobce nesouhlasil s osvobozením obžalovaného. Podle něj šlo o trestný čin. Citujme jeho zdůvodnění, které napadlo oba shodné rozsudky.

Stalo se tak totiž za stavu bezprecedentního plošného ohrožení zdraví a životů obyvatel v souvislosti s prokázáním výskytu koronavirové nákazy, kterou byla společnost v té době výrazně poznamenána.


Rád bych pana prokurátora upozornil na tuto krátkou zprávu z našeho webu, která ukazuje, že dotyčný měl sice zjednodušeně, ale v podstatě pravdu. Raději ji cituji celou (ZDE).

Chemicko-fyzikální problematičnost a toxikologický potenciál lipidových nanomateriálů obsažených ve vakcíně mRNA COVID-19
Léčivý přípravek s názvem Comirnaty společnosti Pfizer-BioNTech je vodní disperze lipidových nanomateriálů, která má po rozmražení a naředění představovat hotový přípravek pro intramuskulární injekci. V této studii zkoumáme některé zjevné chemicko-fyzikální kritické vlastnosti přípravku, pokud jde o zjevnou nestabilitu jeho kvalitativně-kvantitativního složení, jakož i jeho následný toxikologický potenciál, v tomto případě související s možnou tvorbou ROS (reaktivních forem kyslíku) po intramuskulární inokulaci v různých biologických místech, jako jsou potenciálně ledviny, játra, srdce, mozek atd., což může způsobit jejich dysfunkce a změny. Zvláštní obavy vzbuzuje přítomnost dvou funkčních pomocných látek, ALC-0315 a ALC-0159, které nebyly nikdy předtím použity v léčivém přípravku, ani nebyly registrovány v Evropském lékopise, ani v evropském seznamu C&L. Současné bezpečnostní listy výrobce jsou opomenuté a nevyhovující, zejména s ohledem na ustanovení platných evropských předpisů o registraci, hodnocení, povolování a omezování nanomateriálů. (International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research)

PS. Pro lidi napíchané Pfizerem. Ať si živě představí, že nosí v těle malou časovanou bombu, která tiká rozkladem nanočástic a nepovolených látek v roztoku. Gabriele Segalla je šéfem laboratoří Multichem a patří mezi nejlepší znalce této problematiky v Evropě, studie publikovaná v lednu 2023.


Takže v lednu 2023, kdy Stříž chtěl pro muže z Plzně odsouzení, byla publikovaná vědecká studie (https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v3i1.68) o tom, že neregistrované látky ALC-0315 a ALC-0159 jsou, a hlavně budou, zásadně problematické pro všechny očkované vakcínou Pfizeru. Gratuluji oběma nezávislým soudcům z Plzně, že měli rozum a bránili naše ústavou zaručená občanská práva.

Shrňme dosavadní postup policistů, prokuratury a justice, které vláda a poslanci jdou perfektně na ruku. Máme "náhubkové zákony" na zavření nepohodlných webů; máme "gumové zákony" typu K 405, které lze použít pro stíhání nejrůznějších činů a osob. Prokuratura má v čele muže, který od mladých let vyniká horlivostí pro službu aktuálnímu režimu a dokazuje to svým rozhodnutím v citované kovidové kauze z ledna 2023.

To znamená, že linie prokuratury daná státním zástupcům v případě stíhání za politické kauzy bude sledovat životopis a činy tohoto zdatného prorežimního činovníka. K tomu si přidejme další ústavní a vládní činitele, kteří tady hlídají právo a spravedlnost. Na Hradě sedí agent Pávek, který nikdy s komunisty nespolupracoval, jen byl v KSČ a dělal kontrarozvědku pro sověty. Justici hlídá brněnský ódéesák Pavel Blažek, o kterém se dají vykládat romány, zejména mezi lidmi, kteří jako já bydleli na na Brně 1 a vedli jihomoravské OF. A poslední šerif nového pořádku je ministr vnitra Vít Rakušan, o kterém i korporátní noviny tvrdí, že se 28. října 2022 pominul rozumem (Rakušan se zřejmě úplně zbláznil. To o státním svátku nedělali ani nacisté. „Putin v pytli“ vyvolal zděšení napříč spektrem). Vítejte v nové "spravedlnosti" zařízené agenty české chobotnice.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!