<P>Snad díky své křesťanské výchově jsem od mládí vždy fandil straně, která prohrává, ať to bylo v hokeji či při pozorování soubojů v přírodě, a byl jsem veden k soucitu se slabými a utlačovanými. Možná to je nevědomý důvod sepsání tohoto článku. <BR>Konzervativci jsou na koni, konkláve nemohlo dopadnout lépe.<BR>Novináři kladou otázky, zda nový papež „udělá něco“ se sňatky homosexuálů, potraty, antikoncepcí, svěcením žen na kněze a tzv. zrušením celibátu, a odpovídají si, že asi ne, protože je konzervativní. Na novinářích mi to nevadí, i když by asi mělo. Vadí mi na konzervativních katolících, že píšou totéž, i když by neměli. Na katolických serverech je možno se dočíst, že kdyby byl zvolen papež-liberál, povolil by potraty, dal by homosexuálům možnost církevního sňatku, povolil jakoukoli formu antikoncepce, začal by světit ženy na kněze, a jak jsem se včera dočetl, zrušil by desatero a zavedl nepovinnou víru v osobního Boha. Takže buďme rádi, že je papežem konzervativec, kdoví jak by to s církví jinak dopadlo.<BR>Je to podobné, jako když oxfordský zoolog (a jinak militantní ateista) Richard Dawkins bojuje <BR>s kreacionisty. Pro diskusi si vybere vždy nějakou zvlášť „ujetou“ formu kreacionismu a s tou pak úspěšně diskutuje. Sám zastávám názor, že kreacionisté se ve svém základním argumentu hluboce mýlí, ale to, co s nimi provádí Dawkins, je nečestné a nesportovní, jak by řekl Mirek Dušín.<BR>Pokud slovem „liberalismus“ zastřešíme názory tak extrémní, jako je zrušení desatera a povolení potratů, to se to pak snadno bojuje proti nepřátelům církve. Jenže, co když skutečný liberál, podobně jako konzervativec, vyznává stejný katechismus a je si vědom toho, na co papež kompetenci má a na co naopak nemá? Zdobrovolnění desatera je přece jedna věc, a zdobrovolnění celibátu kněží druhá věc. Co když je skutečný liberál, podobně jako skutečný konzervativec, hluboce zbožný a přemýšlivý křesťan, který to myslí s církví a s Pánem Bohem velmi vážně a který se jen v něčem názorově neshodne, a to zcela v mantinelech té nejpřísnější ortodoxie? Co když se oba modlí, oba studují, oba si nesou břemeno hříchů a jen se na něco dívají jinak? <BR>A tak se chci postavit na stranu liberálů a chci se postavit za jejich svobodu říkat, co si myslí. Svým studentům vštěpuji, že ať se na různé současné církevní spory dívají jakkoli a ať je názorová neshoda mezi katolíky jakkoli bolí, od příjímání na ruku po svěcení žen, má to vše jedno veliké pozitivum – je to signál, že uvnitř církve je svoboda, a to je základní rys, kterým se církev liší od sekty.</P><BR><BR>