Již delší dobu sleduji činnost některých křesťanských sdružení, které balancují na rozhraní politiky a občanských iniciativ. Jedna z nejvíce viditelných neziskovek tohoto typu je Hnutí Pro Život ČR, o.s., které se navíc snaží, aby jejich činnost bylo opravdu vidět. Setkal jsem se s jejich aktivisty v Liberci. S jejich metodami nesouhlasím, a dostal jsem šanci oslovit jejich předsedu. Dohodli jsme se, že moje otázky a odpovědi pana Ucháče mám právo dát na web. Následuje mail s mými otázkami (zasláno na pana Ucháče, <a href="mailto:info@stopgenocide.cz">info@stopgenocide.cz</a>, dne 4. 1. 2011). Odpovědi pana Ucháče přišly obratem dne 5.1. 2011 a jsou uvedeny v kurzívě pod otázkou.
___

Vážený pane Ucháči
Při celebraci mše svaté v Liberci ve čtvrtek 16. prosince jsem se setkal s oběma vašimi aktivisty, kteří byli ve středu 15. prosince zadrženi při protestní akci, kterou pořádalo vaše sdružení. Při následném rozhovoru mi pan Vrána nabídl, ať na Vás osobně adresuji otázky, které se týkají činnosti, charakteru a společenského dopadu Vašeho hnutí. S radostí jsem využil nabídky, kterou s Vámi osobně prodiskutovali zmínění aktivisté, a posílám Vám následující otázky. Tyto otázky i Vaše odpovědi v nezměněné podobě zveřejním na  webu www.umlaufoviny.com. Předem děkuji za Vaši laskavou odpověď a zde jsou otázky.

Ad 1: Kontroverzní forma veřejného působení
Není forma šokující a surové reklamy včetně provokativních akcí v rozporu s morálním a etickým poselstvím, které jako křesťan máte hlásat?

Jednoznačně ne. Kristus na kříži také použil šokující a surovou formu demonstraci svého poselství. Surové je to co se dnes a denně děje za mlčení i tzv. "hodných" katolíků a čemu pouze nastavujeme zrcadlo.

Ad 2: Neprůhledné financování vašeho občanského sdružení
Znění stanov občanského sdružení „Hnutí Pro Život ČR, o.s.“ dokazuje, že nikde veřejně nepublikujete ani správu o hospodaření, ani rozpočet sdružení, ani plán finanční činnosti. Jak se to slučuje s veřejnoprávní povahou Vaší občanské aktivity, která musí stát milióny, jen pokud bereme náklady na provoz a na celoplošnou reklamu? Sponzorují Vaši činnost i vybrané americké firmy a lobbistické organizace?

Nemáme povinnost a to ani právní ani morální správu o hospodaření zveřejňovat a nijak to nevylučuje veřejnoprávní povahu občanského sdružení. Naši činnost nesponzorují žádní americké firmy, lobbystické organizace ani stát ani žádné nadace. Všechny příspěvky pocházejí z částek od tisíců obyčejných lidí v ČR.

Ad 3: Překrucování pravdy, xenofobie
Lživými a zavádějícími argumenty očerňujete věřící, kteří sledují stejný cíl, ale odmítají používat Vaše prostředky. Proč veřejnými útoky a zostuzováním ničíte veřejnou činnost křesťanských politických stran, zájmových sdružení a na ně navázaných aktivistů, kteří sledují úplně stejné cíle jako Vy?

Pokud jsme uvedli něco nepravého, napište nám konkrétně co. Politiky (i křesťanské) nezostuzuje a neničí, když někdo poukáže na to co dělají, ale jejich vlastní kroky. Nic by nás netěšilo více,než politiky za jejich jednání chválit.

Ad 4: Skryté politické cíle Vašeho sdružení
Přehled Vašich aktivit a vystoupení jasně ukazuje Vaše pravicové politické zaměření. Dokonce jste volebně poškodil KDU-ČSL, která potraty neschvaluje. Nechcete očerňováním politicky aktivních věřících nakonec založit vlastní politickou stranu?

Hnutí Pro život ČR má za cíl usilovat o společenskou a legislativní ochranu lidského života od početí. Není cílem HPŽ ČR zakládat stranu i když samozřejmě vítá činnost nebo vznik jakéhokoli subjektu na politické scéně chránící přirozeně právní hodnoty.

Ad 5: Konkrétní výsledky vaší pečovatelské činnosti
Jaké veřejné instituce a konkrétní programy pro matky s narozenými dětmi provozujete a kde?

Žádné. Hnutí Pro život ČR není zaměřeno na pomoc matkám s narozenými dětmi, protože této pomoci stát prostřednictvím jiných subjektů poskytuje dostatek. To samozřejmě neznamená, že těm, ženám, které se na nás individuálně obrátí nepomůžeme - právě naopak. Děláme ale hlavně to, co druzí dělat nechtějí.


Díky za Vaše odpovědi.
In Christo
P. Václav Umlauf