Oba předešlé články ohledně parazitologie jednoho procenta (Vznik a vláda globálních parazitů) a ideologicko-ekonomické likvidace střední třídy (Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě) ukázaly destrukci veřejného prostoru novou formou neoliberální ideologie. Ta je zajímavá tím, že musí zničit klasické dědictví národního státu a historicky daných vazeb ve státně-národní pospolitosti. Vysvětlil jsem, proč jsou parazitní jednoprocentní neoliberálové ve své podstatě praktičtí marxisté, i když na marxismus naoko nadávají. Politicko-korporátní paraziti a banksteři musejí použít ideologii k tomu, aby zničili klasickou politickou strukturu a stát. Důvod likvidace je zcela jednoduchý. Stát a společnost nikdy není a nebude globální jednoprocentní parazitický organismus, protože společnost by zanikla. Moderní stát představuje typ společenství, které je sice tak či onak elitářské, ale ve své liberálně-kapitalistické podobě sloužilo alespoň do 80. let zájmu vyšší střední třídy. Ideologičtí kleštitelé, čili nunváři, dnes miškují střední třídu tak, že z chytrého býka dělají tupého vola. A síla ideologie je v tom, že tento tupý vůl si o sobě myslí, že je naopak velice chytrý, pokrokový a že jde s dobou ovládanou kouzelným proutkem jednoho promile.

Korporátní utopie homogenizované společnosti "lidských zdrojů"

Korporátní miškaření a banksterské nunvářství jde v dnešní zpitomělé době provozovat celkem snadno. Stačí zrušit ve společnosti všechny klíčové diference, které utvářejí základní sociální vazby. Pak necháte vládnout jen peníze, které vůbec žádné podstatné diference nevytvářejí, protože peníze jsou samy o sobě jen nástrojem směny. Médium má za úkol nikoliv vytvářet diference, ale naopak mezi nimi zprostředkovávat. Marx dobře viděl, že v novém typu společnosti přestal kapitál fungovat jen jako médium směny. Od 19. století změnil kapitál ideologickým miškařením vědomí lidí tak, že přestaly být vidět základní třídní diference. Tímto ideologickým vykleštěním lidské mysli vznikl epochálně nový typ tzv. „kapitalistické“ společnosti. Marx to myslel jako nadávku, tak dávám slovo "kapitalismus" do uvozovek. Ale korporátní nunváři jsou dnes na jeho analytický výtvor náramně hrdí a Marxovu nadávku používají jako posvátné zaklínadlo.

Podívejme se na typ ideologického vyklešťování střední třídy, který je podle mne zvlášť nebezpečný. Každou společnost v jejím principu utváří zákaz incestu jako totální sociální fakt, protože tento zákaz má každá společnost v různě formulovaném interdiktu. Díky zákazu incestu musí dcery a synové z rodiny ven a tím je zajištěna exogamie jako nejcennější hodnota pro utváření sociálních vztahů s druhými. Zákazem incestu v různé formě je potvrzena sexuální diference mezi mužem a ženou. Proto zákaz incestu zakládá systém příbuzenství a tím i národ a problematický národní stát. Mytická třída společnosti jednoho promile se díky pokroku vědy asi množí partenogenezí jako jednobuněční živočichové. Případně mezi sebou produkují endogamii jako kdysi egyptští faraóni. Tato sociologická skupina se ani nedá normálně zkoumat, protože jednoprocentní ilumináti si platí vědu proto, aby zkoumala jiné lidi a živočichy.

Teď je jasné, o co globalistům z parazitického klanu doopravdy jde. Neoliberální utopie je založena na tom, že na zemi vznikne globální homogenní prostor výměny zboží a lidí jako zboží. Tuto utopii nesmí ohrozit žádná diference, kromě samotné třídy jednoho promile jako skrytého Diferenciátora. Tato třídící skupina vyvolených představitelů globálního korporátního fašismu bude tuto homogenizaci společnosti řídit stejně osvíceným způsobem, jako dávní bohové řídili svět.

Boj proti sexuální diferenci

Pak je jasné, že sexuální diference bude tvořit základního nepřítele této parazitické a neoliberálně-marxistické vrstvy. Iluminátům se podařilo solidně vymiškovat myslitelsky tupou levici, která hrdě nese ideologický prapor jednoho procenta korporátních transsexuálů. Také už pilně běží rozpad národního státu a začíná vláda nadnárodních byrokratických celků jako je dnešní EU. Homogenní prostor služeb a pohybu tzv. „lidských zdrojů“ nastolují korporátní smlouvy typu CETA, kterou nyní EU podepsalo s Kanadou, a tím i skrytě s USA. Viz náš starší článek Smlouva CETA a prodejný EU parlament. Parazitické jedno procento nemá žádný problém s tím, aby si koupilo příslušnou politickou reprezentaci ve Štrasburku (EP) a tím i poslušné byrokraty v Bruselu (EK). Ti si dělají, co chtějí, viz naši trilogii Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU. V epoše zániku skutečného EU vybudovaného zakladateli dnes vedou tento spolek alkoholici z lucemburské velkobanky a bývalí němečtí knihkupci. Nebo byrokraté z EK poslouchají lobbisty přímo a příkladně plní usnesení Evorpského parlamentu kontrolovaného korporátními lobbisty. Stačí se podívat na fakt, že EU nepřipustila k projednání ani jedno z celoevropských referend, která dosáhla požadovaného kvóra. Viz náš článek Projekt nové res publica pro Evropu. Ale dekadence EU ničícího národní ekonomiky pro parazitické jedno promile představuje jiné téma, kterému se už dávno věnujeme skrze analýzu „podnikání“ ECB ve dvojici článků nazvaných Bankovní únos Evropy.

Jedno promile korporátních parazitů plošně miškuje Evropany jedna báseň. Jenže ve všech EU-státech je těchto tvorů na úrovni býků opravdu dost. A jedno promile opravdu nemá na to, aby ze všech občanů EU udělalo voly. Korporátní elita na tak velký úkol nemá vlastní sílu, i když se k tomu připočte síla nám ukradených peněz přeměněných na virtuální dluhy. Střední třída se proto musí miškovat sama, důsledně a s radostí. Jako to už dělá v případě financí a podnikání, když své zisky odevzdává jednomu promile banksterů. A připomeňme z historie, že odpovědné správní úkoly vykonávali na dvoře orientálních despocií a v Byzanci právě eunuši. Společenská a ideologická role pravicových a levicových kastrátů je pro sociální reprodukci jednoho promile nepostradatelná i dnes.

Ideologická kastrace střední třídy

Jak se dělá miškování mužů a žen střední třídy ohledně sexuální diference? No přece tím, že jim natluče do hlavy, že tato diference jednoduše neexistuje. Od toho je přece ideologie, abychom přestali vidět realitu, i když je dána přímo sexuálně v našem těle. Podívejme se na ideologický zpěv českých korporátních kastrátů zblízka. Bakalovi hoši z Respektu vydali ve svém korporátním blobu článek Vraťme chlapcům šatičky. Jsme příliš brzy posedlí rodem. Jako obvykle je nejprve citována mantra globalizátorů a jednoho promile, což jsou korporátní mediální mlýny Financial Times. Ženy prý na začátku 20. století bojovaly hlavně za nošení kalhot. Zajímavý výklad sociálních bojů za minimální mzdu, důchod a osmihodinovou pracovní dobu žen slavený 8. března (Newyorské švadleny a boj za rovnoprávnost žen: 8. března 1908). Ale tento sexualizovaný a transgenderový výklad dějin je zcela charakteristický pro neoliberální marxismus jednoho promile. No a my s Respektem musíme pochopitelně bojovat za to, aby chlapečkové mohli nosit sukně, protože to je stejně revoluční jako boj těch mužatek v kalhotách. Tento boj za transsexuálně oblečené chlapečky je vskutku hoden revolučního potenciálu Bakalových hochů.

Zpěv respektuózních kastrátů z Pražské kavárny láká ideologicky vymiškované voly ze střední třídy na veselou cestu do nové utopie. Pak budeme mít společnost velkého bratra a dole vznikne masa sexuálně nediferencovaných "výrobních sil" marxistů a "lidských zdrojů" jejich neoliberálních kolegů. Těmto asexuálním výrobním silám nalejou do hlavy, že si mohou měnit pohlaví podle svých nálad, protože to je přece základní lidské právo. A reálnou sexualitu s jejími reálnými diferencemi budou aktivně zastupovat a provozovat dovezené emigrantky a emigranti ze zemí Třetího světa, kde ještě vládnou normální sexuální vztahy. Tamní chlap ví, že je a že má být chlap, a totéž platí i pro ženskou. Tím se stane, že miškaři a korporátní pěvečtí kastráti z Pražské kavárny nám seberou skutečná základní lidská práva. Připomeňme na příkladu rozpadlých států vytvořených bojem Západu po boku teroristů jako v Libyi, v Sýrii a v Iráku, že lidská práva jsou bez ochrany státu jen cárem papíru. A totéž platilo v Evropě po nástupu fašismu v roce 1933. A naše základní práva chráněná státem nám seberou korporátní EU-smlouvy typu CETA a TTIP, protože vytvoří korporátní utopii mimo pravomoc státu. A mase vymiškovaných volů pak zbude jen to „základní lidské právo“, že mohou nosit kalhoty nebo sukně podle nálady a podle počasí.

Nová ideologie globálních kastrátů se prosazuje neuvěřitelně rychle. Pitomá postmoderna vedená již vykastrovanými akademickými voly ztratila schopnost kritického myšlení utvářejícího základní kategorie a diference. Odlišme proto základní lidská práva, která se zásadně nevztahují na sexuální diferenci, ale na univerzální koncept práva daný v liberální demokracii. Jinak řečeno: shromažďovací a petiční právo může použít stejně dobře katolička aktivovaná proti potratům jako aktivistická lesba či gay angažovaný na Love Parade, či tak nebo onak hermafroditní drag queen tancující na Prague Pride. Na takové "parády" ani nejsou česká slova, viz kolekci roztodivných pojmenování sexuálních menšin ve známém Gendergerechte Begrüßung poslance AfD v Bundestagu. Všechny tyto typy aktivistů jsou neutrální koncepty zvané „občané“. A pokud reálné občanky a reální občané používají veřejný prostor zákonným způsobem ústavně definovaného Občanstva, nikdo jim nemůže jejich občanské aktivity zakázat. Něco úplně jiného představuje nové tažení korporátních miškařů a ideologické zpěvy nepostradatelných kastrátů z módní Pražské kavárny.

Skrytá pedofilní ideologie globalistů


Dejme slovo francouzské psycholožce jménem Ariane Bilheran a její knize Prasárna sexuálních práv s podtitulem Zákon pedofilie ve službách světového totalitarismu (L’imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial). Knihu máte danou odkazem na stránky korporátního Amazonu využívajícího asexualizovanou moderní otrockou práci, viz naše předešlé články o této slovutné korporátce (Investigativní novinářka o novodobém otroctví v Amazon.com). Přidal jsem také video na prezentaci autorky, která má vystudovánu psychologii na prestižní École normale supérieure, je lékařkou a klinickou výzkumnicí v oboru psychopatologie, má vystudovanou klasickou a politickou filosofii, umí řecky a latinsky. Holt to není klasický korporátní kastrát. Tato Francouzka původem z Tunisu není v žádném případě volem, i z výše uvedených důvodů. A podle knihy je jasné, že odmítá zpívat v pražském hermafroditním sboru.


Její argumentace je jasná. Skrze ideologii tzv. „sexuálních práv“ je vedený pedofilní tlak na děti, které se tomu samy nemohou bránit. Ideologie těchto neoliberálních marxistických pervertů z levice a pravice je pochopitelně tlačena přes státní instituce skrze tzv. „osvětu“ a „sexuální hygienu“ atd. Jak to vypadá v praxi, to si přečtěte v zajímavém článku z USA. Jedna rodina dala k dispozici celou koresponci ohledně sexuální výchovy pod názvem Mateřinkoví komisaři sexuální výchovy (Gender Ideology’s Kindergarten Commissars). Destrukci sexuální diference je nejlépe vtloukat dětem do hlavy už v mateřské školce. Nás, staré krávy nebo býky, už nikdo nevymiškuje na kompletní voly. Tady se jednalo o paní učitelku v mateřince, která vedla tamější robátka k tzv. „správnému pohledu“ na transsexuály. Rodiče si učitelky zásadně vážili, protože měla děti ráda a její výuka velmi pomohla příslušné rodinné ratolesti. Jenže si vymínili dopisem řediteli, že v otázce transsexuálů si nepřejí v mateřské škole žádné vyučování jejich dítěte. V této věci si splní své rodičovské úkoly a odpovědnost oni sami a nikdo jim do toho nebude vrtat. Vládnoucí ideologie bezpohlavnosti z těchto rodičů neudělala voly. Zpěvy amerických levicových liberálních kastrátů vyprovokovaly tyto rodiče k občanské iniciativě a statečnosti. Zkrátka, měli opravdu koule, jak by řekly všechny románské národy odchované falokratickou latinou.

Snad není střední třída v otázce sexuality ztracena stejně fatálně, jako v otázce financí a politické moci. Doufejme ve zdravý česko-slezsko-moravský rozum, který se snad nenechá obloudit zpěvem pražských korporátních kastrátů. Jen se usmívám nad křečí všech ideologů rodinné fašistické pravice. Ti teď bojují proti kastrátskému a pedofilnímu zlu, které přivedli na svět svou pilnou a neutuchající kolaborací s jedním promile korporátních parazitů.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!