Česko už má etapu korporátního fašismu za sebou v roce 2021. Síla koaliční pětikolky naší milou kolonii Západu nezadržitelně přesunula do vlády české chobotnice zvané Deep state. Ale Západ je trochu pozadu a teprve kráčí k fašistickému korporátu, který zakládá nový letopočet rokem Prvním. Korporátní fašismus jsme si u nás už prakticky vyzkoušeli a pak volebně a koaličně zavrhli jako málo smrtonosný režim. Co Čech, to politický masochista. Těch pár sadistů pro vytvoření známé freudovské dvojky se u nás najde celkem dost, spíš budou chybět posty.

Efekt cyklonu B

Předešlé články používaly termín efekt cyklonu B jako technické označení pro kriminální, politickou, morální a metafyzickou vinu. První borec vyrábí cyklon B a nechce nic vědět; druhý ví, že je to svinstvo a drží hubu; třetí vychvaluje jeho léčebné účinky proti vším a dalším parazitům; čtvrtý jej hází do plynové komory a likviduje lidi jako "parazity"; pátý vytváří režim, který potřebuje plynové komory a válku, protože jej vedou sociální psychopati.

Tím shrnujeme vývoj v Evropě do roku 1939. Jedno fašistické procento nejprve vedlo skrytou vyhlazovací válku proti vlastním obyvatelům a pak ji protáhlo jako Drang nach Osten směrem na Rusko a Čínu. Vládnoucí elity, které na Západě obdivovaly Hitlera a pak s ním prakticky celou válku tiše spolupracovaly. Nyní v těchto kruzích vegetuje třetí generace výtečníků, kteří si už na nic nepamatují. Historie jim nic neříká, protože sociální psychopat není poučitelný. A bohužel není ani tvořivý. Jedno promile nových mocipánů pokračuje vyzkoušeným scénářem jejich praotců, který skončil dobytím Berlína a Norimberským tribunálem. Odškrtněme si, co máme už za sebou ze scénáře 30. let, abychom radostně vykročili směrem na Východ. Budeme odkazovat na starší články, které během posledních deseti let trasovaly na našem webu vývoj směrem ke korporátnímu fašismu. Ten dnes značně zrychlil.

Západní impérium v koncentrovaném rozkladu

Vznik Třetí říše jsme popsali skrze bankéře jménem Kurt Schröder, viz článek Takový obyčejný vraždící EU-fašismus. Hitlerovi fašisté pochodovali na Rusko, ale nejprve to vzali přes Západ. Připomeňme důvod fúze bankovního, politického a korporátního fašismu, který známe z Norimberského rozsudku nad korporátkou I. G. Farben. Tato slavná firma vyráběla mimo jiné rasově čistý Cyklon B. Před uchopením moci v 1933 bylo nutné domluvit spolupráci Hitlera a korporací. Klíčová schůzka Hitlera s hlavním korporátním fašistou Franzem von Papenem proběhla v Kolíně dne 4. 1. 1933. Toto setkání zprostředkoval bankéř Kurt Freiherr von Schröder ve své vile. Tento den a tuto schůzku mnozí historikové považují za datum založení Třetí říše. Tento bankéř technicky vzato vedl jako finančník německý válečný průmysl, včetně koncentráků.

Kde je tato schůzka doložena dnes? Varoufakis jako řecký ministr financí popsal celý mechanismus zničení Řecka v knize Adults in the Room, dal jsem odkaz na stejnojmenný film. Kniha doslova cituje rozhovory Varoufakise s nejvyšším představiteli EU, USA a bankovní Trojky. Komu chybí role korporací v dnešním scénáři, nechť se podívá, za co Pfizer (korporace USA - Německo) prodává rozvojovým zemím své třikrát podivuhodné experimentální "vakcíny" (ZDE). Do zástavy se berou i vojenské základny za prodej, který připomíná utajený kšeft s cyklonem B. Firma má za sebou zajímavou historii podvodů a procesů (ZDE). Její současný ředitel Dr. Albert Bourla je vzděláním veterinář a specialista na nanočástice. Viz jeho projev na University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine’s, kde vysvětluje svou zázračnou kariéru v Pfizeru (ZDE). Celý postup korporace má naprosto imperiální charakter popsaný v současné odborné literatuře pod názvem Super Imperialism. Takže si odškrtněme aktivitu jednoho promile, které tvoří základní motor korporátního fašismu, který opakuje setkání ve Schoederově vile 4. 1. 1933. Hoši, co spolu mluví, už i jednají v jednom společném koncertu za blaho lidstva. A nyní k té válce, která se vedla tehdy a teď.

Války v zastoupení nejprve v cizině

Je zbytečné připomínat druhou válku v Iráku jako naprosto vylhaný a nezákonný podnik, pak Afghánistán, Libyi, Sýrii, barevné revoluce. Ta hodně krvavá proxy-válka je vedená čistě fašistickým režimem na Ukrajině krytým USA a EU. Válka tím pádem už běží přímo v Evropě a odehrává se kousek od nás. Svět přestal fungovat podle dohody vítězných velmocí Druhé války v rámci RB OSN a stal se nezákonným válčištěm, kde si nyní každý může a chce urvat, co potřebuje pro rozvoj vlastního impéria.

Rok Jedna začne odmítnutím ruských mírových návrhů, který Rusko znepokojené skrze nový Drang nach Osten adresovalo USA, NATO a EU před dvěma týdny. Pak už vstoupíme do přímé studené války, která může přejít do ozbrojeného konfliktu na ruských hranicích, kam se pohotově nasunuly obranné jednotky NATO. Připomeňme, že SSSR rozpustil podle dohody Varšavskou smlouvu, takže zůstal jen jeden imperiální vojenský blok. Korporátní strategii sanitárního kordonu nutného pro začátek nové války jsem popsal v trilogii článků o Zeleném údělu a totální mobilizaci

Výsledkem je totální Mobilmachung za záchranu holého života, které vytváří základy pro budoucí totalitní režim militaristického charakteru. Občané se vzdali svobody pro holý život a ten pak ztratí na frontě.

Kovidový fašismus a eugenická segregace

Klíčové články se týkaly vzniku prvních koncentráků EU s uprchlíky, kteří vznikli stejně jako ve 30. letech, tedy po imperiálních válkách Západu.

Imperiální princip jednoho promile je zajímavý v tom, že na provedeném svinstvu se musí vydělat třikrát za sebou.

  • Zničí se cizí země kolonizací, proxy-válkou a zadarmo se vezmou suroviny, půda a další zdroje pro jedno promile. A vyrobí se potřební uprchlíci.
  • Doma se tyto suroviny zpracují, prodají a skrytou válkou v cizině upevní autoritativní složky Deep state: korporace se zmocní EU skrze smlouvy typu TTIP, rostou výdaje na obranu, je třeba zavést první cenzuru proti webům našeho typu, kolonizují se již tak prodejní politikové, ti méně poslušní jsou skrze aféry a vydírání nahrazováni politickými agenty globální chobotnice.
  • Pak se konečně doma odstartuje eugenická segrace pod záminkou zachování holého života ohroženého těmi uprchlíky, kovidem a neočkovanými domácími elementy.


Celý mechanismus jsem popsal v několika článcích, připomínám zejména tyto dva:

Totální mobilizace společnosti daná rozdělením populace na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé je nutná pro zahájení tažení na Východ. První koncentráky pro nepřizpůsobivé vlastní občany (a nikoliv pro uprchlíky bez občanských práv) už byly zřízeny v Austrálii. Podívejme na ten rychlý vývoj. Dne 17. září 2021 píší australští presstituti článek

Zde je oficiálně označeno budování koncentráků pro neočkované jako fake news. Google to ani nestačí mazat, jak to jde rychle. Tady je rozhovor s Hayley Hodgsonovou (26 let), která byla internována v tomto fejkovém koncentráku v Howard Springs na konci listopadu 2021 (ZDE). Podívejte se na rozhovor a přehled témat, viz dolní komentář. Dokud to nezmizí, zapněte si titulky na Youtube (ZDE). A ke lhaní prodejných politiků ohledně vakcinace viz toto krátké video se zajímavými sestřihy.

Takže to shrňme. Eugenika prozatím běží jako ochrana holého života před nežádoucími elementy, kteří tvoří jurodivou skupinu v našem dobře zavedeném chovném stádu. Očkování už začíná být po povinném lhaní politiků a agentů Deep state také povinné. Koncentráky možná přijdou, jako v Austrálii. Očkování jsou preferováni rozdělováním různých výhod, protože zatím je z čeho dávat. Ale v Rakousku a jinde už úřady začaly pokutovat neočkované a vytvářejí na to speciální sortu práskačů placených zatím z těch pokut (ZDE). Jako neočkovaní zatím můžeme do obchodů a doma na záchod.

Bída na příděl

Jenže korporátní fašismus musí vytvořit domácí kolonii s mobilizačním scénářem. To znamená, že se příští rok začne vytvářet umělý nedostatek. Viz ceny elektřiny a zemního plynu, kde to už začalo. EU schválně nakoupilo od Ruska a jinde minimálně plynu na zimu, viz základní graf plnění EU-zásobníků od roku 2012.Od roku 2012 je zhruba stejná kapacita, stejná spotřeba, ale minimální plnění tento rok, o 20 % nižší, viz modrá. Proč? Protože je třeba ke kovidu přidat první paniku ovčanského stáda s umělým nedostatkem. Takže připomínám zlaté pravidlo jednoho promile, že na každém svinstvu je třeba vydělat třikrát.

  • Jedno promile uměle snížilo zásoby plynu a tím poškodilo Rusko, se kterým odmítlo udělat výhodné smlouvy na 20 let za cca 300 USD za tisíc kubíků plynu. Občany EU poškodilo zcela samozřejmě, ale o ty nejde. Zatím mají mrznout jen doma, a ne na ruské frontě.
  • Nakoupený plyn za 270 USD proženete vlastní burzou a prodáváte za 1000 USD, protože je ho nedostatek. Vlády máte v hrsti, tak kupují 3x dráž a ani se nenamáhají to vlastním lidem vysvětlit. Ať krapet mrznou a hlavně hodně platí, ještě nejsou dostatečně chudí a povolní.
  • Umělý nedostatek použijete pro válečnou propagandu a totální mobilizaci. Neočkovaní se označí za problematickou skupinu, která zavinila chudobu všeho druhu, pochopitelně ve spolupráci s Putinem.


Tím máme zaděláno na korporátní rok Jedna, který začne příští rok naostro. Kovid skončit nemůže, ani uměle vytvořené krize. Nyní je jasné proč. Nelze léčit nemocné kovidem, protože je třeba všechny eugenicky označit, aby byli na jaře v očkovacím transportu. Jde přece o náš holý život, že ano. O léčbě stále mírnější epidemie se už přestalo úplně mluvit. Léčba kovidu, dokonce efektivní a laciná, ta existuje jen v rozvojových zemích, u nás nikoliv. Hon na kovidové čarodějnice potřebuje jinou režii, než je racionální léčba chřipky. A stejné to bude s uměle vyvolaným nedostatkem čehokoliv. Privilegované zboží se bude strachy podělané společnosti přidělovat jako speciální odměna za poslušnost a zbabělost. No a ti poslušní pak půjdou na Východ, kam jinam. A ti neposlušní zase půjdou do koncentráku, kam také jinam.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!