EU byrokracie reaguje na krize zcela iracionálně, ale v modelu úřednické logiky zcela racionálně. Po každé krizi, kterou Brusel nezvládl, posílí své úřednické pravomoci, aby byl lépe vyzbrojen na krizi příští. EU komise jede podle známého hesla ze sovětského politbyra: "Mysleli jsme to co nejlépe, ale dopadlo to jako obvykle." V duchu výše uvedeného pravidla politbyra pak Komise EU reagovala na krizi Covid 19 a podle návrhu Rady Evropské unie připravila pozoruhodný dokument nazvaný Návrh pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích.

Trh v EU prý musí být jednotný, silný a nerozbitný. Poučení z kovidového vývoje ve straně a společnosti bylo stručně shrnuto takto. Jednostranná opatření přijatá členskými státy a nedostatečná transparentnost poškodily volný pohyb dodávek, když jsme to nejvíce potřebovali. To zvýšilo nedostatek zboží relevantního pro kovidovou krizi do vysoké poptávky. Stručně řečeno, každý suverénní stát si pohlídal, co bylo na jeho území a snažil se vyjít s tím, co měl, jak nejlíp uměl. Vykrádání zásilek na letištích a uzavření hranic do toho plně zapadá. A také fakt, že když koncerny s mlčením EU převedly veškerou výrobu lékařských pomůcek a jiného strategického zboží do Číny, pak se začalo bědovat. A to se nyní nestane, protože válečnou výrobu už budeme zařizovat podle globálních plánů USA.

Čeho se týká tzv. "krizové řízení" v rámci EU?

Přehled změn v EU regulacích najdete ZDE. Jedná se o celkem 19 nařízení a směrnic. Návrhy nyní projedná Evropský parlament a Rada Evropské unie. Po přijetí právních předpisů vstoupí nařízení v platnost dvacátým dnem po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Z principu fungování EU je tato legislativa nadřazena nad právem států. Všechny země jsou povinny se podle ní řídit a svoje stávající zákony změnit nebo zrušit a nahradit novými.

Stručně řečeno: Jde o celý balík navrhovaných legislativních změn, které se pokusí být nadřazeny národním zákonům členských zemí EU. Státy budou koordinovat krizové řízení svých zemí a sdílet v rámci EU informace o ohrožených dodávkách kritických produktů. To bude fungovat tak, že do infosystému budete vkládat informace o výrobních výpadcích produkce. Systém vyhodnotí četnost výpadků jako krizi a aktivuje se takzvaná "fáze bdělosti". V této fázi jsou vyzvány členské státy, aby dobrovolně sdílely informace o svých dodavatelských řetězcích zboží a služeb strategického významu. Zase je třeba přeložit tuto novořeč Bruselu podle sovětského vzoru: "Mysleli jsme to co nejlépe, ale dopadlo to jako obvykle."

Takže to dopadne asi takto. Máte domácí pšenici na chleba a současně je pšenice v seznamu strategických produktů. Jste revolučně EU-bdělý jako fialová pětikolka. Pak radostně a dobrovolně sdělíte všechny informace o své pšenici příslušnému orgánu krizového řízení EU. Pokud to myslíte jako EU, tedy co nejlépe, tak na tom není nic špatného. Jenže to popadne jako obvykle v transatlantickém bloku vedeném Deep state, protože tato nová krizová legislativa rozhodně není určena pro ochranu vaší pšenice. Každá normální země zakáže vývoz obilí, když bude hrozit, že budou hladovět její občané. Normálně se v krizi jede se podle hesla: Co je doma, to se počítá a košile bližší než kabát. Viz EU historie s uprchlíky a s kovidem.

Stav EU-nouze aneb Žer ptáčku nebo chcípni

A teď to přijde, viz naše trilogie článků o válečné ekonomice EU (ZDE) a o válečné společnosti (ZDE). Orgán krizového řízení EU ve druhém stupni aktivuje tak zvaný druhý stupeň, což je tzv. "nouzový režim". Ten je definován v duchu klasického mobilizačního scénáře, viz novořeč EU, citujme:

Volný pohyb na jednotném trhu je podporován prostřednictvím černé listiny zakázaných omezení a obecněji posílenou a rychlou kontrolou jednostranných omezení.


Pak to dopadne jako obvykle, tedy takto. Vaše pšenice na chleba bude zbavena zákonné ochrany proti exportu. Obchodníci ji mohou prodat zahraničním zájemcům bez ohledu na národní zákaz. Evropská legislativa je nadřazena té národní, trumfy v tomto případě drží EU. Znovu opakujme direktivu transatlantických elit v rámci Deep state. Trh v EU musí být jednotný silný a nerozbitný, a tak to s válečnou pomocí USA také bude. Vaši pšenici na chleba koupí ten, kdo zaplatí víc. Jak dopadnou chudé země, které vede EU-pětikolka, to snad není třeba moc rozvádět. Budu pokračovat na příkladu pšenice, protože dobře vysvětluje reálné fungování navrhovaného systému krizového řízení trhu v EU. Citujme z dokumentu:

Komise může rovněž doporučit členským státům, aby zajistily dostupnost zboží souvisejícího s krizí tím, že usnadní rozšíření nebo opětovné využití výrobních linek nebo urychlí proces povolování.


Takže pojďme do reálu. Vláda získá tímto danajským darem osivo pšenice modifikované podle GMO. Ale mnohé státy nejsou úplně padlé na hlavu a mají zavedena celkem přísná omezení, kde, kdy a co pro GMO potraviny platí a co ne. A v rámci ztroskotaných jednání TTIP mezi EU a USA také Francie a další země své zákony ubránily. Jenže podle pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích budou tato omezení anulována a bude vydáno povolení bez řádného procesu zkoumání. Vakcíny proti kovidu přece také nikdo kriticky nezkoumal v rámci státních pravidel pro léčiva. Tento drobný úkol na sebe dobrovolně a zcela bezúplatně vzali EU-komisaři v Bruselu. Ale reverz si každý podepsal osobně, tak si nestěžuj. Vláda také rozhodla podle EU-pravidel, tak si neztěžuj. A co fakt, že osivo je v druhé sklizni sterilní a další várku musíte zase znovu koupit u GMO firem? A všechny postřiky k tomu? Tyto detaily jako následky bude každý EU-ovčan snášet podle změněných pravidel pro ochranu TRHU.

Dobře, řeknete si: I s tímto se dá nějak žít. Uzavřu svoje hospodářství jak v KLDR. Všichni budou vlastenci a nic cizákům neprodají. Šmejd dodaný zadarmo formou bratrské pomoci zemědělci nezasadí, protože budou mít vlastní osivo. Tak, pořád nechtějí vaši obchodníci prodat pšenici na chleba do zahraničí? EU to ale myslí nejlépe ze všech, viz další fáze válečné mobilizace:

Komise může také doporučit členským státům, aby cíleně rozdělily strategické rezervy vytvořené během fáze bdělosti.


Nevládky a EU komise k tomu donutí stát řízeným nátlakem přes dotační peníze, dehonestací vaší vlády formou propagandistických kampaní, její korupcí atd. Možností na tomto poli je téměř neomezeně a denně vidíte, že válečná ekonomika a válečná společnost už dávno jedou podle tohoto scénáře. Jen mu zatím chybí síla EU-zákona. Nakonec se, milí EU-přátelé, ještě rádi evropsky-bratrsky rozdělíte o své strategické rezervy vytvořené během "fáze bdělosti".

Tak jste prý nepodlehli nátlaku a své si stále držíte? Pořád ještě máte vlastní pšenici a nesejete to nenáviděné GMO? I tato systémová porucha se dá napravit podle pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích. EU myslí na všechno, protože to s vámi myslí úplně nejlépe, pochopitelně v zájmu transatlantických válečných elit. Citujme z dokumentu:

Nová pravidla budou rovněž platit pro usnadnění zadávání veřejných zakázek na příslušné zboží a služby Komisí jménem členských států, a to jak v bdělosti, tak v nouzovém režimu.


Například firma Agrofert bude cíleně oslovena EU komisí na prioritní veřejnou zakázku k vypěstování GMO pšenice v objemu XXXX a za cenu, kterou u mafiánů na této úrovni prostě nelze odmítnout. Nakonec se najde podnikatel, který bude takto zadané zakázky brát a spolehlivě plnit. Komise dává prioritní strategické zakázky jménem členských států. A přes vaši umíněnou vládní hlavu vám komise nařídí tyto zakázky plnit, a to podle nových pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích. Firma musí podle těchto pravidel vyhovět žádosti, nebo musí podat závažné důvody odůvodňující odmítnutí. Komise bude moci vydat cílené žádosti o informace neposlušnému hospodářskému subjektu a každá odpověď bude závazná a přezkoumatelná. Hrozba odejmutí finanční podpory přesvědčí mnohé. Peníze jsou mocný nátlakový prostředek a europoslanci v tomto bodě šlapou jako hodinky.

Evropský parlament uvítal plán Komise představit nouzový nástroj jednotného trhu a vyzval Komisi, aby jej vyvinula jako právně závazný strukturální nástroj k zajištění volného pohybu osob, zboží a služeb v případě budoucích krizí.


A tak se i stalo. Rada ministrů členských zemí tento plán Komise schválí a do konce roku je vymalováno. Legislativa na úrovni EU bude platit a termíny implementace do právních norem v členských zemích budou určitě velmi krátké, Vítejte ve válečné ekonomice pod vedením Komise řízené podle pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích.

Závěrečná poznámka pro EU-cenzora, v rámci boje proti nepohodlným informacím
Příklad s GMO pšenicí byl vybrán jako tzv. ilustrační model výkladu. Slouží k detailnímu objasnění možného komplexního působení nových nařízení na tržní prostředí v zemích EU. Článek není pokusem o analýzu změn ve výše uvedených 19 nařízeních a směrnicích. Reálné fungování krizového řízení může mít mnohem horší dopady, než fantazie autora předpokládá. Prostě a jasně: dopadne to jako EU-obvykle.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!