Výbor pro vyšetřování nekapitalistické činnosti by si měl posvítit na líné a neschopné české lékárníky, kteří neumějí čelit konkurenci lékárnických řetězců: „Řada samostatných lékáren končí. Nedokáží konkurovat velkým sítím." Lékárníci ovšem, místo aby hledali příčiny u sebe a snažili se zlepšit své podnikání, viní ze svého neúspěchu jiné a chtějí dokonce deformovat trh stání regulací jenom proto, aby udrželi své neefektivní a nekonkurenční podnikání: „Expanze řetězců se nezdá České lékárnické komoře. Chce regulaci. (...) není v pořádku, pokud nové lékárny vznikají těsně vedle těch stávajících a stát by měl zvážit, zda by neměl lékárenství více regulovat."


Nelze se ovšem divit, že lékárníci na volném trhu neobstojí, když neovládají ani elementární základy ekonomie, nechápu fungování trhu a místo zaměření se na efektivitu a tvorbu zisku se snaží vydírat takovýmito sentimentálními bláboly: „V našem oboru nemůže být cílem prodat pacientovi co nejvíce léků, ale má jít vždy o jeho prospěch, i za cenu nulového obchodu."


Takové ve své podstatě nedemokratické kroky by mohly mít dalekosáhlé a devastující dopady nejenom na křehké předivo trhu, ale i na samu podstatu naší svobody, jež je bez neregulované neviditelné ruky trhu nemyslitelná.


Zodpovědní lidé, kterým je populismus cizí, by se měli proti tomuto nemravnému útoku českých lékárníků na fundamentální lidská práva kategoricky ohradit. Teď chtějí regulaci, co budou chtít příště? Lékové standardy, kvalifikační zkoušky, evidenci léčiv, státní dotace, nebo rovnou gulagy?


Za pravdu – proti regulaci!


Zdroj: blog Tribun


Převzato z Outsidermedia