A pak, že konspirační teorie nemají reálný základ! 23. prosince 2013 to bude sto let, kdy vstoupil v platnost zákon o vzniku americké centrální banky Fed. Do dnešního dne 90 % Američanů netuší, že se nejedná o centrální banku, která má v rukou měnovou politiku země, nýbrž že jde o banku, kterou tvoří soukromé bankovní korporace.

Minule jsme psali o fantazírování evropských politiků ovládaných finanční lobby z ECB, která se stala nejdůležitějším politickým subjektem v současné Evropské unii a je tvořena vesměs bývalými bankéři od Goldman Sachs. Dnes se zdá, že zase fantazíruje Mezinárodní měnový fond, který navrhuje zavedení jedné světové vlády technokratů, což by mělo napomoci k řešení globální finanční krize. Tento dokument, kterým mává šéfka MMF Christine Lagarde, vypracovali autoři Jonathan Ostry a Atish R. Ghosh. Anglickou verzi najdete zde. Článek
Blouznění bruselských elit nadšených čínskou politikou ukázal v návaznosti na vznik transpacifické a transatlantické smlouvy, kam se ubírá současný bankovní, oligarchická a politická lobby. Citovaný dokument MMF perfektně navazuje na sny technokratického a oligarchického jednoho procenta.

Jako první opatření má přijít 10% majetková daň pro všechny. Pod názvem „Překážky na cestě ke koordinaci mezinárodní politiky a jak mohou být překonány“, je představen plán. V dobách míru a klidu státy nechtějí úzce kooperovat, protože k tomu nevidí žádný důvod, v době krizí zase přijímají uspěchaná opatření, která jsou často protikladná a bez úspěchu.

Proto je nezbytná technokratická vláda expertů. Viz slavná bankovní Trojka, která řádila v Řecku. Tato akce byla předznamenáním toho, co má přijít v budoucnosti. Tito experti mají být „neutrální“ a připravovat vládám politické a ekonomické koncepce a v podstatě politiky úkolovat a kontrolovat. Dvě věci mají být klíčové.

  • Jedna světová měna, jedna světová měnová politika.
  • Celosvětová kontrola pohybu kapitálu prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu. To proto, aby se zabránilo vzniku bublin (sic!).

To vše se neobjede bez špehování. Státy se mají dobrovolně zavázat k programu „Integrated Surveillance Decision“(ISD). Informace díky tomuto integrovanému systému kontroly dat nad námi všemi umožní pak, aby Mezinárodní měnový fond „zasahoval účinně do vnitřní a ekonomické politiky“ jednotlivých států. A co víc: Globální zájmy mají mít přednost před zájmy národními. Politici budou zavázáni rozhodnout i v neprospěch svých vlastních občanů, pokud by podle MMF bylo nutné zabránit tomu, aby se světové společenství ocitlo v „nevýhodě“. Identifikaci takové nevýhody ovšem bude mít v rukou plně MMF. Světová vláda může lokálním politikům nařizovat, koho v zájmu „globální světové finanční elity“ vyvlastnit.

Mezinárodní měnový fond doposud velmi dobře chránil zájmy těchto elit a kam vstoupil, tam po něm zůstala spálená země. Nyní nabízí jednu světovou vládu a jeden světový zákon a tváří se přitom jako zachránce planety. Koneckonců finišování rozhodování o bankovní unii po nocích v Bruselu v těchto dnech a tímto také k Evropské politické unii bez demokratické legitimity, je pouze takovým malým krokem vstříc k této plánované celosvětové diktatuře.

Vláda, kterou nám MMF navrhuje k řešení bolestí tohoto světa, ovšem postrádá to hlavní: mravnost. Tyto fantasmagorie se musí zákonitě setkat s odporem.

Zdroj: DWN.de