Nově se formující koalice po českých volbách se dojemně shodla na tom, o čem dosud neřekla ani slovo. Kolik peněz odchází ze země daňovými ráji, které zdejšímu nepracujícímu lidu zařídil Kalousek a spol. Viz celou sérii článků pod heslem Offshore-leaks.

Zcela jinak pohlížejí na situaci ekonomové, kterých se netýká tematické číslo Zrada českých ekonomů (2013-16). Patří mezi ně Gabriel Zucman, profesor na London School of Economics a jeho kniha The Missing Wealth of Nations (La richesse cachée des nations).

Shrňme základní argumenty knihy pojednávající o největším ekonomickém podvodu současnosti. I přes snahu států G20 je v daňových rájích podle tohoto ekonoma neuvěřitelné bohatství. Zucman odhaduje, že jde 8 % světového HDP, suma je kolem 5 800 miliard euro. A jen od roku 2009 stoupl počet ulitých peněz o 25 % a jen ve Švýcarsku o 14 %. Jinak řečeno: boj proti finančním zlodějnám ani pořádně nezačal.

Představte si Francouze, který z tajného konta ve Švýcarsku nakupuje akcie Google. Francie jej nedaní, jeho konto je tajné; USA také ne, i když kupuje jejich "zboží"; a ve Švýcarsku je jako cizí státní příslušník osvobozen od daně. Jinak řečeno, všichni kromě tohoto podvodníka mají na kontě mínus. Zucman v rozhovoru pro Le Monde říká, že je to stejné, jako kdyby Marťané vlastnili Zemi. Pohyb tohoto černého kapitálu existuje, a proto lze do jisté míry také spočítat jeho výši. Když to začal Zucman dělat, vyšly mu tak závratné sumy, že si nejprve myslel, že jde o omyl. Z oněch 5 800 miliard euro offshore je nezdaněno 80 %. Ptejme se tedy, k jakým únikům na daních došlo.

I tato čísla jsou závratná: jde o 130 miliard úniku na daních světově, z toho 50 miliard v EU a 17 miliard pro Franci. Její zadlužení by se snížilo z 95 % HDP na 70 %. V Česku je jasné, že poměr úniků je mnohem větší, díky cíleně deformované legislativě a nečinnosti státních orgánů na všech úrovních. Jen samotné Švýcarsko bere z Francie, z Německa a z Itálie kolem 15 miliard euro ročně. A přitom by stačilo tak málo, říká Zucman. Jen 50% daň uvalená na pochybné transakce do Hongkongu by přinesla zadluženým státům stamiliardy. A to nezmínil příklad Ruska, které tuto černou listinu a zvýšené zdanění skutečně udělalo. Ekonom se diví tomu, že státy EU nechávají beztrestně recyklovat peníze fondů přes Lucembursko a Švýcarsko do daňových rájů. Přitom není žádný problém sledovat toky transakcí, viz evropský systém Clearstream a Euroclear.

Gabriel Zucman patří k řadě mladých alternativních ekonomů, které citujeme v našich článcích o ekonomice. Připomínáme nedávnou recenzi tématem podobné knihy v článku Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu. Le capital au XXIe siècle jako knižní událost letošního podzimu. Jeho metodickou analýzu nerovností v současném neoliberálním systému jsme používali v několika rozborech, viz např. článek Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? nebo studii Distribuce státního bohatství v USA.