Snažíme se lidem vysvětlit, jak celý zákonodárný sbor v ČR pracuje, viz heslo "parlamentní zpravodaj". A příklad poslankyně Margity Balaštíkové (ANO 2011) má srozumitelnou a mediálně vděčnou zápletku. Pokud se podíváte na naše heslo "koncesní stát" nebo "neo-neokolonialismus", hned vám bude celá story jasná jak facka. Díky bdělosti úřadů a poslanců to ovšem nedopadlo jako v letech minulých.

Jak zákonně zničit hygienickou službu ČR

Ukázkovou předlohou manipulace je Novela zákona o potravinách v rámci EU. Jde o text sněmovního tisku 72. Legislativní proces začíná textem zákona doručeným do Sněmovny. Kliknutím na odkaz se dostanete na stránku s detaily o postupu schvalování projednávaného zákona. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 6. 1. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje Ing. Pavla Kováčika a navrhl přikázat k projednání do Zemědělského výboru. Zkraťme celé kolečko (první čtení proběhlo dne 5. 2. 2014) a shrňme výstupy ze sněmovních výborů, které měly za úkol zákon projednat. Byl to zemědělský výbor a výbor pro zdravotnictví. Kdo sleduje tento postup, tak hned ví, které zákony se projednávají a v jakém stavu rozpracovanosti se nacházejí. Je dobře, že se konečně úřady i aktivní veřejnost zajímají o zákony v době, kdy se jejich podoba ještě dá ovlivnit. A tyto články čte přesně o polovinu čtenářů méně, než jiné. Budoucnost vlastní země, která se zde a nyní tvoří ve Sněmovně, ta tady nikoho nezajímá.

Legislativní cirkus Balaštíkové

Tato dáma vyvolala menší zemětřesení, protože tento pokus zvedl ze židle osobně Hlavního hygienika ČR. Paní poslankyně Margita Balaštíková zvolená za Zlínský kraj na kandidátce ANO 2011 přednesla na 6. schůzi zemědělského výboru 16. dubna 2014 pozměňovací návrh. Tento byl přijat a dostal se do 35. usnesení Zemědělského výboru. Zákon v základním tisku neměl žádné zjevné závady, na které by někdo s poslanců upozornil v 1. čtení ve sněmovně. O to více překvapí, když se někdo z poslanců náhle rozhodne zahodit šedesát let vývoje hygienické služby v kontrole potravin, jako to udělala Balaštíková. Její veletoč najdete v telce, Tisková konference ANO, čas vystoupení paní poslankyně Balaštíkové je 12:50 min. Jenže to už je po tom, co dostala partajní kartáč a musela se veřejně kát.

O co šlo? Balaštíkové někdo zřejmě strčil do ruky lobbistický návrh zákona, který měl zničit pravomoci Hlavního hygienika ČR. Pokud vás zajímá podobný postup, který chtěl udělat Kalousek a zničit NKÚ, přečtěte si minulého zpravodaje (Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci). I tehdy, stejně jako dnes, musel šéf NKÚ okamžitě do Sněmovny a vysvětlovat, proč je návrh zabijácký. Nyní tam letěl Hlavní hygienik ČR. Balaštíková totiž navrhla vyjmout celý lukrativní trh doplňků potravin převážně asijské provenience z kontroly hlavního hygienika ČR a chtěla ho převést do kompetence ministerstva zemědělství. Jinak řečeno, od této chvíle by nás mohly asijské a jiné výrobky zabíjet stejně efektivně jako v Číně mléko pro kojence dělané z umělé hmoty. A to nemluvíme o všech těch zázračných prostředcích na svaly a výživu, které by státní hygiena ze zákona přestala kontrolovat. Prostě parádní zákon o doplňkových jedech napsaný na zakázku velmi silné potravinové lobby a strčený do kufru jedné poslankyně. O zbytek by se pak postarali placení lobbisté ve Sněmovně.

Pějme chválu na hlavního hygienika

Hlavní hygienik ČR musel okamžitě jednat, aby nás kutilství ve Sněmovně nezabilo. Viz jeho stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslankyně Balaštíkové (ANO). Citujme ze záznamu z tiskové konference hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty.

Vladimír Valenta wrote:
Během nastávající schůze sněmovny má být ve druhém i třetím čtení projednána novela zákona o potravinách. Vládní návrh tohoto zákona odpovídá dohodě učiněné po sporech už za Nečasovy vlády. Dne 16. dubna 2014 návrh zákona projednal Zemědělský výbor, který svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu poslankyně Balaštíkové (ANO). S tím zásadně nesouhlasí ministerstvo zdravotnictví. Pozměňovací návrh totiž zásadním způsobem zasahuje do kompetencí hygienické služby, přestože překladatelka nepravdivě uvádí, že tomu tak není. Před tím, než budu tyto změny a jejich dopady charakterizovat, mi dovolte říct to nejpodstatnější: ze strany hygienické služby se nejedná jen o nějaké úřední kompetence, ale o nástroje, které má hygienická služba k ochraně zdraví, které využívá a o které by tímto pozměňovacím návrhem přišla.

Tisková konference vzbudila rozruch, a to oprávněně. Hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta vede svůj úřad jinak než jeho bývalý předchůdce. Bývalý hlavní hygienik Michael Vít veřejnými vystoupeními nešetřil a potrpěl si na pečlivou kadeřnickou péči. Svůj úřad vedl tak, že je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Tento hygienický hezoun z časů privatizace čelí trestnímu stíhání a hrozí mu 10 let vězení. Jeho kolega se naopak činí pozitivně, viz toto video k legislativnímu zmetku Balaštíkové.


MUDr. Vladimír Valenta s veřejností formou tiskových konferencí normálně nekomunikuje. Proto byla jeho vystoupení věnována zasloužená pozornost a na veřejné námitky bylo ihned náležitě reagováno i ve Sněmovně. Hlavně se vyplašilo Babišovo ANO, jehož šéf živí žaludek a nyní i mozek národa. Za to bere peníze, hlasy a politický vliv.

Hned následující den po tiskové konferenci už za ranního kuropění se sešel znovu zemědělský výbor. Projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům (viz tisk 72/5). V něm revokuje své usnesení č. 35 z 16. dubna 2014 a doporučuje schválit nové znění pozměňovacích návrhů. Návrh Balaštíkové tedy šel do kytek. Že by se v našem ctihodném zákonodárném sboru rozjasnilo? V tomto případě byla kritika předloženého návrhu vzata vážně a chyby napraveny. Hlas odborné veřejnosti byl vyslyšen. To si samo o sobě zaslouží veřejnou pochvalu. Bereme to jako příslib nových, lepších sněmovních časů.