Novela zákona o silničním provozu (neboli tisk 173) by nikoho ze židle nezvedla. Je to nudná, ale potřebná novela, která zapracovává změny předpisu z Komise EU do českého zákona. Jedná se o zefektivnění ukládání sankcí za porušení silničních pravidel do jiného členského státu EU u závažných porušení, a to prostřednictvím výměny informací o vozidle a jeho provozovateli mezi členskými státy. V zákoně je posílení zásady rovného zacházení s osobami podezřelými z porušení pravidel silničního provozu. Za tímto účelem mají být poskytnuty základní informace o přestupku v úředním jazyce podle domovského státu. Současně došlo ke změně technických specifikací a požadavků na výcviková vozidla autoškol. Došlo ke zprovoznění informační systému o řidičských oprávněních – RESPER a členské státy jsou povinny tuto síť využívat, vzájemně si vyměňovat údaje o řidičských průkazech. Zkráceně řečeno, cizinec se vážného dopravního přestupku odjezdem z republiky jen tak nezbaví. České správní orgány jsou povinny přestupek cizince řešit stejně jako u českého občana oznámením o zahájení řízení.

Z nudy se stalo drama

Z nudného úvodu je jasné, že tento zákon nikoho moc nezajímal. Poslanec Stanislav Huml (ČSSD) využil toho, že zákon byl ve sněmovně otevřený a navrhl změnu. Nebyl to žádný zlodějský přílepek typu Marka Bendy, ale dobře připravený a odůvodněný pozměňovací návrh. Měl jasný záměr i cíl: omezit pravomoc městské policie a omezit odtahy aut, tam kde se řidiči dopustili jen bagatelního přestupku.

Stanislav Huml wrote:
Odtah auta přirovnám k donucovacím prostředkům. Máme různé druhy - pouta, hmaty, chvaty a také střelbu zbraní. A nebudu střílet do někoho, kdo jenom ukradne pár drobných. A když zaparkujete na špatném místě, tak policie má také dvě možnosti - má možnost buď nasadit botičku na to, aby docílila toho, že ztotožní pachatele a potrestá ho, anebo může použít důraznější prostředek, odtáhnout auto.

Odtahy vozidel z pražských ulic, to je skutečně velký byznys. Parkování rezidentů měly řešit pověstné modré zóny. Podle vysvětlení oficiálních míst jsou modré zóny jen proto, aby měli rezidenti svá místa jistá. A pokud je nějaké neoprávněně obsazeno, musí být okamžitě uvolněno. Tak to funguje dnes.

Pražští poslanci (ODS) lobbovali za zachování tohoto byznysu. Živí to mnoho pražských strážníků i část městské policie, protože tam jde určité procento ze zisků. Je jasné, že město si přijde na své. A samozřejmě majitelé odtahových služeb. Výnos je obrovský. Řešeno je to celé cenovou vyhláškou. Maximální cena je 1900 korun, přičemž majitel auta musí zaplatit ještě 250 korun za první den na odstavném parkovišti. Celkově tak řidiči za odtažené auto zaplatí 2150 korun. Odtahovka v Pardubicích to dělá za 1500 Kč + 100 Kč za den parkovného. Každý rok se v Praze odtahuje asi 40 tisíc aut, tak si to spočtěte.

Jak to dopadlo

Schválené řešení je prosté, botička a až potom odtah. Poslanecká Sněmovna zvolila nejdelší navrhovanou lhůtu 24 hodin, kdy musí být nasazena „botička“, aby auto bylo možné odtáhnout. Varianty 3 a 6 hodin nebyly schváleny. Pokud zákon projde Senátem, odtahy skončí. Zmizí zase jedna možnost snadného výdělku za pomoci špatně napsaného nemravného zákona. Samozřejmě postihu se žádný přistižený viník nevyhne. Policie má pořád možnost odtáhnout auto, které překáží. Třeba když bude stát na tramvajových kolejích, bude vadit při údržbě komunikace nebo průjezdu záchranářů. Pokutový bloček ze světa také nezmizel a botičkáři budou mít práce o trochu víc. Ve sněmovně se začíná v míře dosud nevídané projevovat obyčejný zdravý selský rozum.