Pokračujeme v přehledu „Co vzal rok 2014“, který plynule navazuje na přehled z roku 2013 (Co vzal rok 2013). Letošní články z celého roku jsme rozdělili do následujících kategorií, které sledují tuto logiku.


Ze světového dění byly nejzajímavější války na Blízkém východě (Sýrie, Egypt, Palestina), pak následuje globální studená válka (Rusko, Ukrajina, NATO).

Další velké téma bylo působení korporátního fašismu a destrukce společnosti, následovala bankovní politika EU, mezinárodní smlouvy a korporátní otroctví, regionální války o suroviny a geopolitický vliv.

Pak přejdeme na pozitivní jevy, jako jsou občanské iniciativy v ČR ve světě, sociální a solidární ekonomika, včetně české ekonomiky, ekologie a životní styl.

Novou rubrikou proti předcházejícím létům je samostatná analýza vzniku zákonů ve sněmovně, čili klasický parlamentní zpravodaj. Spolupráce s Debatním klubem vyústila v celou sérii video rozhovorů, které dáváme jako samostatnou kapitolu.

Vaše redakce E-Republiky