Vítám vás na pravidelném briefingu našeho vnitráckého odboru. Minule jste mne kritizovali, že jsem až paranoicky negativně fixovaný na ten hnusný web, který o nás píše. A po jeho posledním článku nazvaném Průbojní chovanci a jejich sémantická nadvláda jste se spojili za mými zády s vnitráckou operativou a zahájili jste na tento server frontální a celoplošný DDoS útok, který běží už skoro celý týden, ve dne v noci. A nyní mi laskavě dovolte, abych vám jako vedoucí tohoto oddělení vysvětlil, proč jste pitomci a jak budu reagovat na tuto vaši pitomost.

Takže to shrňme. Týden před volbami se vnitrácké pracoviště pod mým vedením skrytě dohodne s oddělením diverzních operací na jedné sanitární akci, která má za úkol eliminovat nepřátelský web. Tento nezávislý server už rok jako jediný v této poklidné zemi plné montoven, lobbistů a exekutorů píše o nástupu korporátního fašismu. A také to fundovaně dokládá, protože v jeho redakci nesedí stejní pitomci jako v tomto odboru. A boží prosťáčci pod mým vedením, z nichž pracně, marně a zbytečně dělám EU-odborníky na dezinformace, týden před volbami zaútočí na hlavní intelektuální a nezávislý web v zemi, kam píší zajímavé a nezávislé osobnosti. To by si člověk až odplivl, s jakými pitomci tady na vnitru pracuje. Dovolte, abych vám to vysvětlil blíže a hlavně mou reakci. Jak víte, tak jsem vaše svévolné rozhodnutí jako vedoucí odboru ani nevetoval, ani neschválil. Pitomcům se věci musí vysvětlit po lopatě, tak dávejte pozor.

Na úvod bych vám řekl, že máte primitivní středověké myšlení hodné neandrtálců, a ne postmoderních vnitráků 21. století. Ten hnusný web bombardujete nadměrnými požadavky z koupených hackerských webů. Ve středověku házeli husité katapulty do hradu sudy se sračkami a krmili se nadějí, že obránce znechutí a ti to vzdají. Vy ty sračky házíte tak nešikovně, že web dále funguje, i když jistě v nějakém omezeném režimu. Ale nevypnuli jste server, takže váš cíl nebyl splněn. Myslíte si, že po házení vašich sraček se obránci tohoto hradu znechutí a nechají toho? Tomu jistě nevěříte ani vy sami. Tak proč jste tak pitomí a děláte věci, o nichž sami víte, že jsou marné a zbytečné? A je vám jasné, že jste bez mého výslovného souhlasu a bez mého vědomí provedli diverzní akci, která ohrožuje ústavně zakotvenou demokracii a svobodu slova v této vzkvétající kapitalistické zemi? Copak si myslíte, že takové svinstvo a pitomost mohu podepsat jako vedoucí vnitra, které má vznešený úkol hájit demokratické hodnoty?

Teď jste krapet zbledli, dámo a pánové, a to je dobře. Konečně vám došlo, do jakých sraček jste se sami navezli. A já jsem patentovaný demokrat už od komunistických časů. A ve svém oddělení nemám rád matláky a neřiditelné blbce. A dobře víte, že ti největší idioti už mezi námi nejsou. Nyní je celá záležitost až do voleb čistě ve vaší režii. Jako vedoucí oddělení jsem se od tohoto útoku distancoval a osobním dopisem na vedení jsem potvrdil, že jste doporučili a schválili souhlas k diverznímu DDoS útoku na vlastní odpovědnost a bez konzultace se mnou. Jste hodně velcí pitomci, ale ne tak velcí, abyste si jako ministerští úředníci nespočítali, co to znamená pro vaši kariéru, pokud tento hnusný web do voleb nezhasnete.

A nyní k podstatnému, co vás anebo mne jednou zničí. Vyhlásili jste mi válku a budete ji mít. Podívejme se spolu na důvody, které jsem jako vedoucí dezinformačního odboru uvedl ve svém dopise poslaném na vedení vnitra. A k dopisu ještě přijde zápis z této schůze. Tam bude dáno, jak důkladně jsem vás ex post informoval o nebezpečných důsledcích vašeho neuváženého diverzního postupu. Za prvé a zásadně jsem z celé duše souhlasil s vaším rozborem společenské nebezpečnosti tohoto „hnusného webu“, jak jej trvale nazývám. Za pět let jeho činnosti patří mezi nejnebezpečnější nezávislé weby, díky brilantním rozborům všech důležitých společenských událostí a skrytých procesů. Je velká škoda, že tyto lidi nemohu koupit pro své oddělení. Pak bych vás všechny na hodinu vycházel a dal bych těm pár lidem kompletní plat tohoto oddělení.

Levicové weby představují infantilní pískoviště plné sorošovin, takže soudný člověk tuto ideologickou mateřinku čte jen pro osobní zábavu a potěšení. Pravicové či středové weby melou nepozemšťany a proměněné vědomí živené kosmickou pránou a Putinovým propagandistickým Sputnikem. Taková kombinace je úplně paranoická a rozumný člověk to dobře ví. Jiné nezávislé weby představují průtokovou kanalizaci, kterou proudí nejrůznější informační fekálie. To samé dělají velké korporátní weby, takže naši soudruzi v neoliberální zbrani získali zadarmo dalšího nezávislého klona. Výše uvedené „nezávislé“ weby pochopitelně vypínat nebudeme. Naopak Sorošovi a dalším doporučujeme jejich trvalé financování přes nastrčené osoby a instituce. Zásadně potřebujeme pitomce levicově-internacionalistické a pravicově-nacionalistické, protože tito užiteční idioti vytvářejí hezkou kulisu demokracie a otevřené společnosti.

Zato musíme zásadně a chytře vystupovat proti společensky nebezpečným webům, které představují v tematických článcích a číslech celkový obraz světa. Ty výše zmíněné weby jsou tak pitomé, že si musí nejpozději za měsíc protiřečit v jejich hysterických útocích na cokoliv. Jejich obraz světa daný levicovým utopickým blouzněním nebo pravicovým fašistickým nacionalismem přesně zapadá do globální korporátní strategie, která v jednotlivých státech podporuje vznik korporátního kapitalismu pod moudrým vedením jednoho procenta nadnárodní elity.

Takže nám zbývají weby, které čte sice minimum populace, ale bohužel té chytré středostavovské populace z řad státního aparátu, soudců, vysokoškolských učitelů, a třeba i chytrých zedníků. Tito skrytí tvůrci veřejného mínění čtou ten hnusný web možná jen jednou za týden, ale zato pozorně. Tím si dělají celkový obraz světa podle nepřátelského webu, ale nikde o tom nemluví moc nahlas. Každý rozumný oportunista dnes ví, že doba je zlá a že je třeba držet hubu a krok. Jenže se známými mluví o čemkoliv, protože za to se zatím nezavírá. A vy se neúspěšně snažíte tento jedinečný web těsně před volbami vypnout skrze matlácký DDoS útok. Jste pitomci a hlupáci, protože jste ohrozili demokracii, a to těsně před volbami. Jenže vy jste oficiálně placeni z daní vděčných občanů za to, abyste demokracii chránili. Proto s vámi jako z duše věrný demokrat nesouhlasím a své stanovisko jsem písemně sdělil na vedení vnitra.

A nyní za druhé, tedy k mému dalšímu postupu na tomto oddělení. Dopisem na ministerstvo jsem váš postup odmítl a označil jsem jej za kontraproduktivní. V dopise jsme připomněl, že jsme v demokratické zemi. Toto oddělení pod mým vedením vždy poctivě sloužilo a také bude sloužit obraně demokracie, společně s dezinformačním centrem EU a s dalšími transatlantickými institucemi. A vy jste debilním útokem na vzdělanou a vlivnou část společnosti vytvořili oprávněné podezření, že naše kapitalisticky vzkvétající země směřuje k vládě korporátního fašismu. Marně a blbě se snažíte házením sraček zahlušit jediný nezávislý web, který o korporátním fašismu jednoho procenta systematicky píše a přesně rozebírá krach demokracie. Tím jste v ohrožené střední vrstvě posílili pocit neklidu a nebezpečí. Středostavovští pitomci mají v klidu brát hypotéky v dluhovém finančním šrotu a tito nemyslící političtí prosťáčci mají do posledního dechu budovat podporu pro německé montovny. Neoliberální propagandou zpitomělí malí buržousti budují kapitalismus jednoho procenta a tím si kopou vlastní hrob. A vy jste tento zdárný proces budování české demokracie ohrozili svévolnou diverzí.

Takže milí pitomí soudruzi! Po volbách se bude v kruhu vítězného korporátního kapitalismu řešit osud české demokracie. Stát bude veden jako korporátní firma, tedy v duchu nacionálního zákona a globálního internacionálního ekonomického pořádku. Tedy přesně tak, jak to lidé volebně budou chtít. A bude to demokratický stát a korporátní kapitalismus práva a pořádku bude zvolen demokraticky. A vy, milí pitomci, jste se spojili s partou hlupáků, které už dávno odzvonilo a nyní odzvoní i volebně. Všimněte si, že vám to říkám ještě před volbami, abych po volbách jen vyvodil důsledky z vašeho profesního selhání. Ve svém demokratickém odboru nemohu strpět žádné fašistické a komunistické manýry ohrožující ústavnost a demokracii, to je vám snad naprosto jasné.

Takže to shrňme. Distancoval jsem se od vaší pitomosti na všech úrovních, kde to bylo třeba. A jako demokratický a moudrý šéf odboru jsem vám nechal iniciativu a odpovědnost, abyste tuto vámi rozdělanou diverzní akci zdárně dotáhli do zamýšleného výsledku. Pokud budu po volbách znovu potvrzen šéfem tohoto odboru, tak vyhodím všechny, kteří se tímto pitomým skutkem spojili s těmi primitivním neandrtálci a estébáckými štětináči z EU-stínadel. Přečtěte si alespoň Foglara, vy pitomci. Na vedení vnitra jsem sdělil, že do ukončení DDoS útoku na ten hnusný server a do voleb ponechávám celou operativu a celé vedení této debilní akce na vás, protože jste ji podnikli na vlastní pěst.

Nyní se soustředím do voleb na mezinárodní spolupráci v informačním EU-centru. Tato práce má budoucnost, půjdou tam miliardy, a nejsou tam úplní pitomci jako tady. Dezinformace na úrovni EU bude běžet tak dlouho, dokud se nerozpadne EU a NATO. Pevně doufám, že to potrvá alespoň do mého důchodu. Pokud po volbách zůstanu na tomto postu, tak na první povolební schůzi provedu nestranné vyhodnocení vaší předvolební činnosti a společně zhodnotíme dosavadní práci celého oddělení. A pokud na této funkci nezůstanu, protože se o to někdo postará? Už mám otevřenou cestu do Bruselu, kde se formuje nový dezinformační tým. Doufám, že jsem byl jasný a srozumitelný. Vám, dámo a pánové, kolektivně teče do bot. Jestli ten hnusný server do voleb nezhasnete, tak můžete počítat s hodně vážnými následky. A ty si přičtěte na vrub vlastní neschopnosti a hlouposti.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!