Plzeň, 13. srpna 2012 – Již více než 15 000 občanů odeslalo během tří týdnů prostřednictvím Hnutí za přímou demokracii protestní dopis poslancům a senátorům vládní koalice, ve kterém nesouhlasí se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a požadují k němu referendum. Politici však na takovýto způsob komunikace s voliči nejsou zvyklí a nazývají ho spamem, kyberšikanou nebo hackerským útokem.

"Tato kampaň má u lidí obrovský ohlas a jsou rádi, že mohou prostřednictvím stránek HzPD (http://www.hzpd.cz/vyzva-poslancum-a-senatorum) vyjádřit svůj názor k církevním restitucím a tento názor odeslat zastupitelům, aniž by museli pracně vyhledávat adresy mnoha politiků. Naše hnutí občanům toto jen zjednodušilo a je jen svobodným rozhodnutím občanů, jestli se připojí", uvádí mluvčí HzPD Milan Valach.

Několik lidí z řad odpůrců se pokusilo kampaň zdiskreditovat tím, že zadali maily a jména jiných lidí. Proti tomu je systém chráněn. Na zadanou mailovou adresu dojde zpráva s žádostí o potvrzení, bez tohoto potvrzení se nic neodešle.

"Opatření proti zneužití kampaně je také důkaz poctivosti této akce", upozorňuje Milan Valach a dodává, "naproti tomu zastupitelé, podle svých vyjádření v médiích, tyto dopisy lidí odmítají, vysmívají se jim a tvrdí, že je to otravuje. Poslanec Benda (ODS) považuje dopisy občanů za hackerský útok, poslanec Gazdík (TOP09) zase za kyberšikanu. Senátor Sobotka (ODS) je umírněnější a tvrdí, že je to nekorektní. Zřejmě nejsou zvyklí na to, že jejich voliči mají právo se k činnosti svých zastupitelů vyjadřovat a oslovovat je. Tento přístup politiků je velmi zarážející a měli by si uvědomit, že za nějaký čas se budou znovu ucházet o přízeň těch samých voličů, kterými dnes opovrhují."

Občané již dnes reagují na arogantní výroky politiků o e-mailové kampani HzPD a zde je ukázka za všechny z dopisu jednoho rozhořčeného občana, který odepsal poslancům Gazdíkovi a Langšádlové: "Velice mne uráží, jak opovrhujete názory voličů, když naši mailovou korespondenci považujete za kyberšikanu. Dost dobře nevím, jakou formou Vám poslancům máme dát najevo naše mínění."

HzPD bude nadále podporovat úsilí občanů, kteří nesouhlasí s obsahem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a vynaloží úsilí, aby koaliční poslanci a senátoři pocítili silný tlak od voličů. Emailová kampaň bude pokračovat až do skončení projednávání zákona v Parlamentu. K tomu hnutí připravuje na září ještě další protestní akce, o kterých bude veřejnost prostřednictvím médií včas informována.

"I když nejsou, podle naší Ústavy, poslanci při rozhodování paradoxně vázáni ničím, tedy ani názory svých voličů, musí vzít v potaz fakt, že valná většina lidí je proti zákonu a požaduje k zákonu referendum. Jestliže toto ignorují, je náš zastupitelský systém nefunkční a je třeba ho změnit. To je jeden z nejdůležitějších cílů HzPD. Aby poslanec voliče zastupoval v pravém slova smyslu, musí být jimi kdykoliv odvolatelný, pokud nepracuje v jejich prospěch a navíc voliči musí mít právo vyvolat referendum k jednotlivým zákonům", doplňuje závěrem Milan Valach

Za Hnutí za přímou demokracii


Ladislav Štítkovec
Hnutí za přímou demokracii
[email protected]