Červenec 06, 2012


Zapomeňte na Bernieho Madoffa a Kena Laye z Enronu, kteří byli pouhými amatéry v oboru finanční kriminality. Současný skandál s úrokovou sazbou Libor, týkající se mezinárodního obchodu s deriváty za stovky bilionů dolarů ukazuje na to, jak si hrají opravdu velcí kluci. A tito lidé se s největší pravděpodobností vyhnou trestu, protože tenhle druh lidí si přepisuje zákony ještě před spácháním trestného zločinu.


Moderní mezinárodní bankéři vytvořili takovou třídu zlodějů, kterou dosud svět nepoznal, nebo si dokonce ani nedovedl představit. Skandál LIBOR (zkratka pro Londýnskou mezibankovní nabídkovou sazbu) má za následek obrovské pokuty pro Banku Barclay‘s a hrozí tím, že v něm uváznou někteří z předních světových finančníků. Odhaluje, že za světovou finanční strukturou je páchnoucí žumpa bezprecedentní korupce. Novodobí loupeživí rytíři drancují s destruktivní bezstarostností, aniž by byli omezováni zákonem nebo svědomím, a to v měřítku, které je téměř nemožné pochopit.


Jak vysvětlit vyrovnání ve výši 450 milionů dolarů pro jednu z bank, jejíž obrana při obhajobě vypracovaná s regulátory v Londýně a ve Washingtonu byla, že každá instituce v jejich elitním finančním kruhu to dělá? Není to jen Barclay‘s, ale JP Morgan Chase, Citigroup a další, jež jsou v současné době vyšetřováni kvůli podezření z manipulace sazby Libor, která je naprosto klíčová pro trh s deriváty o objemu 700 bilionů dolarů.


Generální ředitel Barclay's Robert E. Diamond Jr. byl chycen jako příslovečná srna ve světlech reflektorů a tento týden odstoupil poté, co nabídl britskému parlamentu trapnou obhajobu, že se teprve nedávno dozvěděl, že jeho banka manipulovala indexem, na němž je založena tak velká oblast mezinárodního obchodu. To je přijatelné pouze tehdy, pokud budeme předpokládat, že mu platili 10 milionů dolarů za to, aby ve své funkci byl za naprostého hlupáka. Wall Street Journal tento skandál zcela odhalil před čtyřmi roky, jeho banka v něm však pokračovala. (Pozn. překl.: RT oznámily, že R. E. Diamond počká s vyplacením jeho dvacetimilionového bonusu na dobu pozdější).


„Studie zpochybňuje klíčovou sazbu”, byl titulek z 29. května 2008 ve vyšetřovací zprávě, která dospěla k závěru, že „velké banky přispívají k nevypočitatelnému chování rozhodujících globálních úvěrových ukazatelů a analýza Wall Street Journal to ukazuje.” Dokonce i poté, když bylo podle zprávy známo, že sazba Libor byla manipulována „aby se chovala, jakoby bankovní systém byl na tom lépe, než tomu bylo v kritických bodech finanční krize.”


Když se posuneme o čtyři roky dopředu k Diamondovu svědectví před parlamentem, ve kterém generální ředitel prohlašoval, že z jeho nedávného objevu schématu úrokové manipulace ze strany Barclay's se mu dělá „fyzicky špatně”. Kdo za to může? Podle prezidenta banky to byli podřízení, kteří jednali za jeho zády.


V Americe narozený bankéř s dvojím občanstvím (USA a V. Británie), který se dobře orientuje ve finančním kejklířství a začínal v roce 1996 tím, že dával dohromady derivátové balíčky v bostonské bance Credit Suise First, byl nucen při parlamentním slyšení ve středu přiznat: „Nemohu tady sedět a říkat, že nikdo v branži o problémech se sazbou LIBOR nevěděl. Ten problém tam byl a měl být řešen v širších souvislostech.” Tento bankéř nemohl popřít široce rozšířené právnické kličky uvnitř jeho banky, protože stejně jako při zhroucení Enronu před deseti lety, vyšetřovatelé odhalili mailové záznamy o manipulaci trhem tak do očí bijící, že pokud si toho nebyli vedoucí manažeři vědomi, bylo to proto, že nechtěli vědět.


V úvodníku New York Times k tomu napsali: „Důkazy, které uvádí ministerstvo spravedlnosti – a Barclay's s nimi souhlasilo jako s 'pravdivými a přesnými' - jsou zdrcující.' Vždy rád pomohu,' napsal jeden zaměstnanec v e-mailu poté, co byl požádán, aby poskytl nepravdivé informace. 'Pokud umíte udržet tajemství na uzdě, zasvětím vás do toho,' napsal obchodník Barclay's obchodníkovi jiné banky, s odkazem na jejich strategii vzájemného obohacení. Jestli už tohle není konspirační spiknutí a cenová manipulace, co je to?”


Americké ministerstvo spravedlnosti uzavřelo s Barclay's dohodu, a ačkoliv může stíhat některé osoby z podvodu, dohodlo se, že samotnou banku stíhat nebude. „Taková dohoda má smysl pouze v případě, že spolupráce umožní státnímu zástupci dostat ostatní banky, které se podílely na nastavování sazeb, z čehož vyplývají potenciální soudní procesy proti Citigroup, JP Morgan Chase a HSBC...,” uvádí Times v článku.


Wall Street Journal informoval už před lety o Citigroup i JP Morgan Chase v souvislosti s podezřením, že manipulují úrokovou sazbou Libor. Vedoucí představitelé těchto bank, navzdory tomu, že byli médii odhaleni, byli jednoznačně natolik sebevědomí, že nadále pokračovali v těchto svých vybraných způsobech.


Smutnou realitou je, že jim to pravděpodobně projde. Svět vysokých financí, bankéři a jejich političtí zástupci mají tak zamaskovaný a neprůhledný povrch, že dokonce i poslední trhliny v jejich obhajobě podvodů brzy vyšumí.


Převzato z TruthDig


Překlad: Clair


Zdroj: Outsidermedia