Pozvání do Debatního klubu přijal Jan Kroupa, který přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Druhým hostem je Vlastimil Pažourek, autor řady článků a publikací o vlastivědě, lodní dopravě a povodních. Činný v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín. Od roku 2006 zastupitel města Děčína zvolený za Volbu pro město Děčín. Jeho práci v rámci radnice a citovaného hnutí nezávislých aktivistů v Děčíně sledujeme na e-republice již delší dobu. Viz tematické číslo k samosprávě (Místní samospráva nebo samoobsluha?) a volební číslo (Krajské a senátní volby 2012).


Pokud máte odpovědnost za nějakou organizaci, začnete se zabývat její budoucností. Budete se snažit nahlížet do pomyslné křišťálové koule a snažit se najít odpovědi na řadu důležitých otázek. Tvorbu strategického plánu pro obce je nutné důkladně promýšlet. Co a jak chcete dělat, kde na to vezmete peníze a jak zařídíte, aby vaše obec přežila v těchto nedobrých časech.

Kam směřujete, kde chcete být za 3 nebo 5 let, které služby rozvíjet, které udržet a které utlumovat, jak nalézt dárce a sponzory, jak zapojit dobrovolníky, které dotační příležitosti se pokusit využít, jak nastavit organizační strukturu, kam zacílit vzdělávání a další rozvoj, za co a kde lobbovat... Hledání odpovědí na tyto otázky je součástí strukturovaného procesu, který se nazývá strategickým plánováním.

Kompletní seznam témat, diskutujících a natočených debat najdete na webových stránkách Debatního klubu.