Lednové a únorové zasedání nového osazenstva Sněmovny ukázalo několik důležitých věcí. Jednak se začínají formovat destruktivní skupiny, které pod záminkou všudypřítomných a kosmicky nutných reforem chtějí stát rozkrást tím, že zcela ochromí jeho fungování. V této právní anarchii si zákony a zlodějny budou diktovat ti nejschopnější a nejdrzejší. Ze zahraničí to bude parta lichvářů kolem Goldman Sachs ve spojení se zdejší klikou kolem Kalouska, Dlouhého a spol. Situace kolem proruské kliky je o něco komplikovanější a méně přehledná, protože tam jde i o hospodářství a nejenom o klasickou dluhovou loupež. Viz náš článek Společenství Mordoru ve Sněmovně.

1. Síly chaosu a zla byly, jsou a budou

Vůči tomuto typu vynalézavých destruktorů není snadné argumentovat. Legislativní scénář jim píší zahraniční lobbistické skupiny ovládající mimo jiné část bankovní elity v Bruselu, FED a republikány v USA. Podívejte se na příklad lobbistické skupiny, která chtěla za Klause a spol. rozkrást české zdravotnictví, viz úvod článku Zdravotní reformy v postkomunistických zemích: privátní zisk, zničený občan, vytunelovaná res publica. Nebo se podívejte na tematické číslo před volbami do Sněmovny Zamlčená témata voleb 2013.

Boj proti této skupině bude trvalý a primární odpovědnost leží na poslancích Sněmovny a částečně i na Senátu a prezidentovi. Pokud selžou, rozkradení státu bude neodvratné. Na Islandu by je za to zavřeli. U nás zatím za zlodějny spojené s politickým zneužitím moci žádný politik neseděl, dokonce ani Václav Klaus ne. Je jasné, že občanská iniciativa, která se prochází v tomto minovém poli, musí mít základní přehled o tom, kam kráčí a po čem šlape. Pokud tento pojem nemá, tak nadělá víc škody než užitku. A to je případ občanské iniciativy nazvané Rekonstrukce státu.

2. Užiteční idioti z Rekonstrukce státu

Ve dvou klíčových článcích Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci a s následujícím podrobnějším rozborem Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými úmysly jsme ukázali, do jakých problémů se toto hnutí dostalo. Nyní o sobě zase dává v médiích vědět krokodýlími slzami nad tím, jak poslanci uhýbají od jimi daných priorit. Tak už je potřeba za zbytek soudné občanské společnosti konečně říci jasné slovo.

Rekonstrukce státu bude buď provádět kvalitní lobbistickou politiku na způsob klasických lobbistů a parlamentních zpravodajů, to znamená že bude předkládat hotové legislativní předlohy, nebo se spokojí s "pouhou" funkcí trubače občanských zájmů formou již podepsané petice. Veřejné představitelky a představitelé z Rekonstrukce si hrají na chytrou horákyni, ovšem s katastrofálním výsledkem. Pod krytím propagandistické manipulace jejich dobře míněného požadavku č.9 Kalouskova parta Mordoru svým poslaneckým návrhem ve Sněmovně málem zničila i ten poslední zbytek současných pravomoci NKÚ. A tento návrh je pořád na sněmovním jednacím stole a Rekonstrukce k němu mlčí. Viz náš druhý článek, kde jsme je na celou ostudu veřejně upozornili. Místo toho aktivisté vydávají bezobsažná prohlášení o tom, jak poslanci neplní své sliby ze závazku podpořit devět protikorupčních zákonů. Rekonstrukce státu se zapojila do přímé politické kampaně kritikou koaliční smlouvy. Co tedy chtějí dělat? Stranickou politiku nebo bránit zájmy res publica?

3. Dilema Rekonstrukce

Rekonstrukce neskončila u prohlášení, které lidi podepsali, ale prohlašuje na svých webových stránkách, že bude aktivně ovlivňovat tvorbu zákonů. Proč ne. To chce dělat každý lobbista a samotný účel může být různý, dobrý i špatný. E-republika je také zapojena do ovlivňování zákonů tohoto nového parlamentu, také svým způsobem lobbuje za společnou věc. Viz klíčové slovo "parlamentní zpravodaj". Jenže my se netváříme jako lobbystická skupina mluvící jménem veřejnosti a signatářů, ale mluvíme za sebe jako redakce nezávislých novin. A to je pořádný rozdíl. Rekonstrukce dělá to druhé. Pak je úplně jasné dilema, ve kterém se nyní ocitla.

  • A) Buď bude Rekonstrukce organizovaná lobbistická skupina jednající vůči vládě a sněmovní legislativě (sněmovna, senát, prezident) jménem občanů.
  • B) Nebo je to skupina politických amatérů či arivistů, kteří si sledují své vlastní cíle a nás občany k tomu používají jako vhodnou zástěrku.

Mezi oběma pozicemi je třeba jasně volit, na chytrou horákyni je možné si hrát jen určitou dobu. To možná projde u komentátorů demagogického mainstreamu nebo u nekritických webů, které sice jsou tak nějak nezávislé, ale chybí jim zkušenosti a kritický úsudek. Jenže podobný postup neprojde tam, kde je potřeba kus poctivé odborné práce. A ten nelze nahradit bohapustým žvaněním.

4. Co dělat? (V. I. Lenin 1905, Rekonstrukce 2014)

A/ Takže k první variantě. Rekonstrukce se ustaví a dobrovolně zaregistruje jako veřejná lobbistická skupina v zájmu občanů, začne číst všechny důležité návrhy zákonů, nechá si projít a zpracovat odborné expertízy a bude měnit všechny nebezpečné formulace, které by stát i občany ničily. Viz například naši práci odvedenou na návrhu zákona o NKÚ v momentu, kdy se podával ve Sněmovně: (Rekonstrukce státu nemůže vystačit s dobrými úmysly). Toto od Rekonstrukce čekáme jako občané, a proto mnozí lidé podepsali její prohlášení.

B/ Pokud nejsou veřejní mluvčí a veřejně uvedení experti Rekonstrukce schopni dělat variantu A, tak ať si nehrají na zájmovou lobbistickou skupinu jednající v našem jménu jako největší občanská lobbistická akce v historii Česka. Ať jednají za sebe a pak si mohou dělat, co chtějí, a známkovat politiky, jak chtějí.

V tomto případě ať jasně prohlásí, že platí úvodní prohlášení jako ukončená věc. A že oni sami se ustavují jako samostatná skupina, která sleduje své vlastní cíle: politické, mediální, finanční, společenské atd. Jsme v demokracii a na práci zvolených zástupů lidu můžeme každý dohlížet po svém. Mezi těmito dvěma variantami je třeba jasně volit. Zatím hnutí Rekonstrukce státu provádí pouhou demagogii, kterou jen nahrává destruktorům a zlodějům všeho druhu. Viz námi rozebraný návrh zákona o NKÚ a další finty analyzované v článku Společenství Mordoru ve Sněmovně.